SET4 License Plate Recognition 4 lane  คือ ชุดอุปกรณ์ตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ สำหรับงานตรวจจับวิเคราะห์ตรวจหาป้ายทะเบียนและถอดข้อมูลให้มาอยู่ในรูปของ ตัวเลข หมวดอักษร จังหวัด ยี่ห้อรถยนต์ และสีของรถยนต์ เพื่อให้สะดวกต่อการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น โดยที่ใน SET ประกอบด้วย Software License Plate Recognition, ชุดกล้องจับป้ายทะเบียน  และอุปกรณ์สำหรับติดตั้งใช้งานแบบครบถ้วน สำหรับงานตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ แบบ 4 ช่องจราจร

++

รายละเอียดอุปกรณ์ใน SET4 License Plate Recognition 4 lane

++

ลักษณะการติดตั้ง

แบบที่ 1

  • การติดตั้งแบบ 90 องศา เพื่อจับแบบ1ช่องจราจรต่อ 1ระบบ

แบบที่ 2

  • การติดตั้งแบบเอียง 30 องศาเพื่อจับแบบหลายช่องจราจรได้
  • เหมาะสำหรับการติดตั้งข้างถนนจับได้ 2 ช่องจราจร

++

ตัวอย่างการทำงานของระบบ

++

จุดเด่นของระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์

  • โปแกรมถูกพัฒนาด้วยทีมงานคนไทย จึงสามารถ Customize โปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้
  • สามารถใช้งานร่วมกับกล้องวงจรปิดได้ทุกยี่ห้อ ผ่านมาตราฐาน ONVIF หรือ RTSP
  • สามารถ แจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ไปยังโปรแกรม Video Management Software ที่ลูกค้าต้องการได้ ปัจจุบันรองรับ VMS ยี่ห้อ NxWitness, VIVOTEK VAST, 3T SMART และอื่นๆ

ราคา SET4  License Plate Recognition 4 lane  (ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์)

  • ระบบกล้องตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ 4 ช่องจราจร พร้อมอุปกรณ์ ราคา 400,000 บาท