บริษัท ทีที สมาร์ท วิชั่น จำกัด เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมประเภท Image processing เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เน้นการใช้เทคโนโลยีร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยเดิม ก่อเกิดเป็นระบบตรวจสอบวิเคราะห์ภาพบันทึก ใช้งานสะดวก รวดเร็ว มีความแม่นยำ ช่วยเพิ่มศักยภาพระบบรักษาความปลอดภัยและยังวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการบริหารธุรกิจได้อย่างแท้จริง โซลูชั่นของเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มธุรกิจภาคเอกชน/อุตสาหกรรม และกลุ่มภาครัฐบาล

ผลิตภัณฑ์ TT Smart Vision คือโปรแกรมบริหารและวิเคราะห์ภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิด มีโซลูชั่นหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ ตอบรับความก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีรูปแบบ Smart City

TT Smartvision Solution ได้แก่

License Plate Recognition (ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์แบบอัตโนมัติ)

Lane Change Detection System (ระบบตรวจจับการเปลี่ยนช่องทางในเขตที่ห้าม)

Red Light Camera System (ระบบตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร)

Face Recognition (ระบบจดจำใบหน้า)

Face Recorder (ระบบบันทึกใบหน้าอัตโนมัติ)

Face Counting (ระบบตรวจนับใบหน้า)