ชุดกล้อง ARH SpeedCam  สำหรับตรวจจับป้ายทะเบียนและความเร็วยานพาหนะคุณภาพสูง ที่มาพร้อมกับชุด Software สำหรับถอดรหัสและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่น ป้ายทะเบียน, ความเร็ว, หมวดหมู่, เวลา, พิกัด GPS โดยตัวกล้องออกแบบให้มีเซ็นเซอร์แบบเลนส์คู่ทำหน้าที่เป็นตัวจับภาพ และเพิ่มเติมความแม่นยำในการตรวจจับเลขป้ายทะเบียน โดยติดตั้งชุดอินฟาเรดอัจฉริยะสำหรับให้แสงส่องสว่างในเวลากลางคืน และมีโหมดแฟลชแบบซิงโครไนซ์สำหรับใช้ในการตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะโดยเฉพาะ ทั้งนี้ยังมีชุดเรดาห์สำหรับตรวจจับความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะ  และแสดงผลการขับขี่ที่แม่นยำ ทำให้ชุดกล้อง SpeedCamera ANPR เป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบพร้อมใช้ในตัวเอง ตัวอุปกรณ์รองรับมาตรฐานการใช้งานแบบ IP67 และมาตรฐาน IK10

ซึ่งข้อมูลที่ได้ดังกล่าว สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐาน ในการแจ้งความกระทำผิดต่อผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ทำผิดกฏจราจรได้ต่อไป

คุณสมบัติของระบบ (Software)

 • ระบบสามารถตรวจจับผู้ฝ่าฝืนกฏจราจรได้
 • ระบบสามารถตรวจจับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรเกี่ยวกับข้อจำกัดการใช้ความเร็วบนท้องถนน
 • ระบบรองรับความเร็วในการตรวจจับที่ 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • ระบบสามารถตรวจจับป้ายทะเบียนของรถที่กระทำผิดได้
 • ระบบสามารถตรวจจับยานพาหนะได้ทุกประเภท
 • มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลเช่น การค้นหา บันทึก แก้ไขต่างๆ
 • มีระบบส่งข้อมูลภาพผ่าน File transfer protocol
 • รองรับฐานข้อมูล SQL,MySQL,Oracle,Postgres
 • ระบบสามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับ ซอฟแวร์และระบบอื่นๆ เช่น แผ่นที่,report ต่างๆ
 • ระบบสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวของรถกระทำผิดกฎจราจรได้
 • มีระบบบริหารจัดการข้อมูลภาพเพื่อเป็นหลักฐาน และสามารถออกใบสั่งได้ถูกต้องตาม กฎหมาย

คุณสมบัติของกล้องที่ใช้ตรวจจับ

 • มีความละเอียดของภาพสูง (Network Camera) กรณีเป็นกล้อง Overview ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2MP หรือดีกว่า
 • กรณีเป็นกล้องจับป้ายทะเบียน LPR สามารถปรับเปลี่ยนระยะของเลนส์ได้ เพื่อให้ได้ระยะของภาพที่ต้องการ
 • มีเทคโนโลยี Low pass Filter สำหรับตัดแสงที่สว่างจ้า (แสงไฟหน้ารถ) เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจน
 • มีชุดอินฟาเรด สำหรับส่องภาพในเวลากลางคืน
 • กล้องรองรับมราตฐานการใช้งานระดับ IP66 กรณีติดตั้งใช้งานภายนอก

อุปกรณ์ติดตั้ง

 • กล้องสำหรับวิเคราะห์ตรวจจับการฝ่าสัญญาณไฟจราจร (Overview) และ Housing
 • กรณีเป็นกล้องจับป้ายทะเบียน LPR สามารถปรับเปลี่ยนระยะของเลนส์ได้ และ Housing
 • ชุดอุปกรณ์เรดาร์ตรวจจับความเร็ว
 • ชุด Infrared (กรณีในพื้นที่แสงน้อยและต้องการดูภาพกลางคืน)
 • ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลสเปกแนะนำ Corei7 Gen6 Speed 2.6GHz ,RAM 8GB ,HDD 1 TB Windows 7 professional or better  หรือ  Windows 10 professional or better
 • เครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์ในระบบ
 • อุปกรณ์ Network Switch
 • ชุดอุปกรณ์ Webserver (กรณีต้องการบริหารจัดการระบบที่ส่วนกลาง)
 • อุปกรณ์ ADSL Router (กรณีต้องการลิงค์และดูข้อมูลจากส่วนกลาง)

ลักษณะการติดตั้ง

 • ตำแหน่งติดตั้งกล้องตรวจจับป้ายทะเบียน LPR และกล้อง Overview มีความสูง 5-6 เมตร สำหรับตรวจจับวัตถุในระยะ 12-15 เมตร (ติดตำแหน่งสะพานลอย หรือป้ายบอกทางที่มีลักษณะติดตั้งคร่อมถนนทั้งเส้น)
 • กรณีตรวจจับความเร็ว 1 เลนถนนจะใช้กล้องตรวจจับภาพป้ายทะบียน 1 กล้อง และชุดเรดาห์ตรวจจับความร็ว 1ชุด และกล้องสำหรับจับภาพรวมของรถบนถนน ทำงานร่วมกับ Software ระบบตรวจจับความเร็ว
 • มุมกล้องสำหรับตรวจจับประมาณลักษณะกดลงส่องเห็นป้ายทะเบียน
 • มุมในการติดตั้งชุดเรดาห์ตรวจจับความเร็วรถในระย 12-15 เมตร
 • ในมุมสำหรับจับป้ายทะเบียน และชุดเรดาห์ตรวจจับความร็ว จะต้องไม่มีวัตถุมาบดบัง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ
 • การติดตั้งระบบตรวจจับความเร็ว สามารถติดตั้งได้ 2 แบบคือ ติดตั้งระบบเพื่อตรวจจับด้านหน้ายานพาหนะ หรือ ติดตั้งระบบเพื่อตรวจจับด้านหลังยานพาหนะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและสถานที่ในการติดตั้งจริง

ตัวอย่างการทำงานของระบบ

จุดเด่นของ ARH SpeedCam ระบบกล้องตรวจจับความเร็วรถยนต์

 • โปแกรมสามารถ Customize ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้
 • สามารถ แจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ไปยังโปรแกรม Video Management Software ที่ลูกค้าต้องการได้

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อเดมโม่โปรแกรมได้ที่  062-3656463