โปรแกรมตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (ARH Automatic License Plate Recognition) คือ การนำเทคโนโลยีด้าน Image processing  มาช่วยในการควบคุมการทำงานของระบบโดยนำข้อมูลภาพป้ายทะเบียนของรถยนต์ ที่ได้จากกล้องวงจรปิดประเภท LPR Camera (กล้องสำหรับจับภาพป้ายทะเบียนโดยเฉพาะ) มาทำการวิเคราะห์ตรวจหาป้ายทะเบียนและถอดข้อมูลให้มาอยู่ในรูปของ ตัวเลข หมวดอักษร จังหวัด ยี่ห้อรถยนต์ และสีของรถยนต์ เพื่อให้สะดวกต่อการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เช่น นำไปใช้กับงานจราจร งานตรวจสอบด้านความมั่นคง หรือประยุกต์ใช้กับงานด้านบริหารลานจอดรถ อาคาร คอนโด ห้างร้าน อื่นๆ

คุณสมบัติของระบบ (Software)

 • ใช้ Video Loop Detector ในการตรวจจับป้ายทะเบียน ไม่ต้องติดตั้ง coil หรือ sensor เพื่อตรวจจับรถยนต์
 • รองรับการใช้งานกับกล้องระบบ Analog และระบบ IP Camera
 • ตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ พร้อมเก็บภาพป้ายทะเบียนรถยนต์ และภาพรถยนต์เต็มคัน โดยไม่จับคนหรือสัตว์
 • ความแม่นยำ 98.5% สำหรับตัวเลขและตัวหนังสือบนแผ่นป้าย
 • ความแม่นยำ 80% สำหรับจังหวัดขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของกล้อง
 • ความแม่นยำ 60% สำหรับการตรวจจับยี่ห้อรถ
 • ความแม่นยำ 60% สำหรับสีของรถขึ้นอยู่กับสภาพแสง
 • ระบบรองรับการแยกประเภทรถยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล  รถบรรทุก  รถแท็กซี่
 • รองรับการอ่านและแปลงตัวอักษร ตัวเลข และตัวอักษรหมวดจังหวัด พร้อมทั้งแสดง วัน เวลา และสถานที่ได้
 • รองรับการตรวจจับป้ายทะเบียนรถได้แบบสองทางเดินหน้าถอยหลัง
 • ระบบรองรับความเร็วในการตรวจจับที่ 250 กิโลเมตร/ชั่วโมงโดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติกล้องที่นำมาใช้เป็นหลัก
 • สามารถใช้งานเป็นระบบอ่านป้ายทะเบียนแบบเคลื่อนที่โดยติดตั้งบนรถตรวจการณ์เคลื่อนที่ Mobile Patrol Car ได้
 • รองรับระบบแจ้งเตือน VIP, Member, Blacklist
 • รองรับระบบจัดเก็บข้อมูลลงในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถลบข้อมูลแบบอัตโนมัติกรณีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใกล้เต็มโดยสามารถกำหนดการเก็บข้อมูลล่าสุดได้
 • รองรับการจัดเก็บข้อมูลป้ายทะเบียนได้ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวจัดเก็บข้อมูล
 • รองรับการสำรองข้อมูลลง CD ,DVD , Hard disk และอุปกรณ์อื่นได้
 • รองรับการทำงานร่วมกับไฟล์วิดีโอแบบ ( AVI ,MP4 ,JPEG ,MJPEG ,WMV ,RTSP) ได้
 • รองรับการจัดเก็บรูปถ่ายป้ายทะเบียน และรถยนต์ โดยสามารถค้นหาข้อมูลจาก ป้ายทะเบียน จังหวัด วันที่ เวลา หรือป้ายทะเบียน Backlist ได้
 • รองรับระบบอ่านออกเสียงเลขทะเบียนรถยนต์และแจ้งเตือน Blacklist VIP ได้ทันทีโดยใช้เทคโนโลยี Text to Voice
 • สามารถทำงานแบบ Real Time Synchronize กับฐานข้อมูลอื่นๆ ภายนอกเพื่อเชื่อมต่อกับส่วนกลางได้
 • รองรับป้ายทะเบียนรถยนต์ทุกประเภทแบบ 2 ตัวและ 3 ตัว ที่รับรองโดยกรมขนส่งทางบก
 • รองรับการอ่านตัวอักษรเลขไทย
 • รองรับการใช้งานร่วมกับระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิดได้
 • รองรับระบบส่งข้อมูลภาพผ่าน File transfer protocol (FTP)
 • รองรับการ Export ข้อมูลใบรูปแบบ txt , csv ,microsoft excel ได้
 • รองรับฐานข้อมูล SQL, MySQL, Oracle

** กรมขนส่งกำหนดให้ป้ายทะเบียนรถยนต์มีขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร มีเครื่องหมายเป็นตัวอักษร ขส อยู่ภายในวงกลมอัดเป็นรอยดุนที่มุมล่างด้านขวา

กล้องสำหรับใช้ในงานจับป้ายทะเบียนมี 2 แบบคือ

 • Analog Camera เป็นกล้องที่มีความละเอียดของภาพไม่สูงมาก การติดตั้งใช้งานค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์ Capture Card ร่วมด้วยในการติดตั้งระบบ
 • Network Camera เป็นกล้องที่มีความละเอียดคมชัดของภาพสูง ช่วยให้ข้อมูลของป้ายทะเบียนมีความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น (** แนะนำความละเอียดของภาพป้ายทะเบียนมีขนาด 150-300 Pixel) โดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ เรื่องของ Lens ต้องใช้แบบ
  P-iris ที่ให้ภาพคมชัดทั้งภาพ และชุดระบบแผงไฟ Infrared ที่ช่วยให้การจับป้ายเวลากลางคืนมีความคมชัด กล้องต้องรองรับ Auto Back Focus System เพื่อให้ภาพกลางคืน แสงน้อยมีความคมชัดสูงสุด เนื่องจากกล้องจะทำการปรับจุดโฟกัสใหม่ เป็นคนละค่ากันในระหว่างกลางวันและกลางคืน ยิ่งถ้ามีเทคโนโลยี Low-pass filter ที่ช่วยกรองแสงที่ over-exposure ให้ภาพคมขึ้นจะส่งผลให้สามารถจับป้ายทะเบียนได้แม่นยำมากขึ้น

คุณสมบัติของกล้องที่ใช้ตรวจจับ ( LPR Camera)

 • มีความละเอียดของภาพสูง (Network Camera)
 • เป็นกล้องที่สามารถปรับเปลี่ยนระยะของเลนส์ได้ เพื่อให้ได้ระยะของภาพที่ต้องการ ขนาดของเลนส์ประมาณ 12-40 mm หรือ 8-50 mm
 • มีเทคโนโลยี Low pass Filter สำหรับตัดแสงที่สว่างจ้า (แสงไฟหน้ารถ) เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจน
 • มีชุดอินฟาเรด สำหรับส่องภาพในเวลากลางคืน
 • กล้องรองรับมาตรฐานการใช้งานระดับ IP66 กรณีติดตั้งใช้งานภายนอก

ระบบงานจับป้ายทะเบียนมี 2 ประเภทคือ

 • ระบบงานจับป้ายทะเบียนรถยนต์ในลานจอดรถ ทางเข้า-ออกอาคารสถานที่ ลักษณะของรถที่ตรวจจับจะวิ่งด้วยความเร็วค่อนข้างต่ำ ความเร็วของรถที่เข้ามาไม่เกิน 60 กม/ชม. กล้องที่ใช้ควรเป็นกล้องที่สามารถปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ ขนาดประมาณ 4-18 mm
 • ระบบงานจับป้ายทะเบียนรถยนต์บนถนน High Way ลักษณะของรถที่ตรวจจับจะวิ่งด้วยความเร็วค่อนข้างสูง แนะนำกล้องที่ออกแบบมาสำหรับป้ายทะเบียนโดยเฉพาะ และสามารถปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ ขนาดเลนส์ควรอยู่ที่ประมาณ 12-40 mm หรือ 8-50 mm

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้ง

 • กล้องวงจรปิดความละเอียดสูง (IP Network Camera) และ Housing
 • ชุดแผงส่องสว่าง Infrared (กรณีในพื้นที่แสงน้อยและต้องการดูภาพกลางคืน)
 • ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลเสปกแนะนำ Core i7 Gen7 3.0GHz ขึ้นไป,RAM 8GB ,SSD 500GB
 • ซอฟต์แวร์ระบบอ่านป้ายทะเบียน
 • Dongle ARH USB neuro network
 • เครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์ในระบบ
 • อุปกรณ์ Network Switch
 • ชุดอุปกรณ์ Webserver (กรณีต้องการบริหารจัดการระบบที่ส่วนกลาง)
 • อุปกรณ์ ADSL Router (กรณีต้องการลิงค์และดูข้อมูลจากส่วนกลาง)

โครงสร้างของระบบ

ระบบควบคุมส่วนกลาง จะมี Web server ส่วนกลางทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่ได้จากจุดติดตั้งกล้องใน Site ต่างๆ สามารถแสดงผลข้อมูลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ตและมือถือได้

** กรณีต้องการทำ Webserver สำหรับ Access ขอมูลที่ส่วนกลาง จะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ Software ดังกล่าว

ข้อจำกัดในการติดตั้งระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์แบบอัตโนมัติ

 • ควรเลือกกล้อง Network Camera ชนิดที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับงาน LPR โดยเฉพาะ เพราะจะช่วยทำให้การทำงานของระบบถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น
 • เลือกใช้งานระบบ Software ที่ได้มีการทดลองติดตั้งและใช้งานจริง และมีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
 • ควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้งานว่ารองรับกับระบบ Software ที่ใช้งานหรือไม่ ป้องกันการเกิดปัญหาในการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์
 • มุมมองและตำแหน่งในการติดตั้งกล้อง ต้องมีการทดสอบก่อนการติดตั้งใช้งานจริง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด
 • ความสูงของป้ายทะเบียนที่กล้องสามารถจับได้ควรมีความคมชัดตั้งแต่ 150 pixel จะช่วยให้ข้อมูลถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น
 • กรณีต้องการจับภาพป้ายทะเบียนรถป้ายแดง และป้ายทะเบียนรถที่เป็นป้ายแบบกราฟิก ให้ตั้งกล้องจับภาพเป็นแบบภาพขาว-ดำ Night Mode โดยใช้งานร่วมกับแผงส่องสว่าง Infrared เพื่อให้สามารถจับภาพป้ายทะเบียนรถยนต์ชนิดดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
 • ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ชำรุด ไม่ชัดเจน หรือดัดแปลงแก้ไข นอกเหนือจากที่กรมขนส่งทางบกกำหนด อาจมีผลทำให้ความถูกต้องของข้อมูลลดลง

ตัวอย่างการทำงานของโปรแกรมตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์แบบอัตโนมัติ

ตัวอย่าง หน้าต่างการใช้งาน

ตัวอย่าง หน้าต่างการใช้งาน

ตัวอย่าง หน้าต่างการใช้งาน

ตัวอย่าง หน้าต่างการใช้งาน

ราคาโปรแกรมตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์

 • โปรแกรมตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ แบบ 1 กล้อง ราคา 116,000 บาท ประกอบด้วย :
  –  TT-ARH-Freeflow engine x 1 License (รองรับงาน Parking =10 กล้อง  หรือ รองรับงาน On Road = 4 กล้อง)
  –  TT-Camera-Integration  x 1 License  (ปรับเพิ่ม License ตามจำนวนกล้องที่ใช้งาน)
  –  Dongle ARH USB neuro network
  โครงสร้างของราคา ขึ้นอยุ่กับจำนวนการสั่งซื้อ ความสามารถที่ต้องการ และการเชื่อมต่อระบบอื่นๆ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

จุดเด่นของโปรแกรมตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์

 • โปรแกรมสามารถ Customize ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้
 • สามารถใช้งานร่วมกับกล้องวงจรปิดได้ทุกยี่ห้อ ผ่านมาตรฐาน ONVIF หรือ RTSP
 • สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ไปยังโปรแกรม Video Management Software ที่ลูกค้าต้องการได้
 • สามารถเพิ่มฟังค์ชั่นใช้งานร่วมกับระบบ Speed Radar เพื่อแสดงผลค่าความเร็วของรถยนต์ที่ Speed Radar สามารถตรวจจับได้

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อเดมโม่โปรแกรมได้ที่  062-3656463