ปัจจุบันการติดต่อประสานงานกันระหว่างหน่วยงานหรือองค์กร ถือได้ว่ามีความสำคัญเพราะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือปรึกษาหารือระหว่างกัน และจะเป็นการสะดวกยิ่งขึ้นหากผู้ติดต่อสามารถเห็นหน้าและอากับกริยาของกันและกัน เช่น เศร้า ยิ้มแย้ม กระตือรือร้น เป็นต้น โปรแกรมบันทึกภาพวิดีโอจากระบบโทรศัพท์ผ่านไอพี  SIP (Video Call Recorder) จะแสดงภาพวิดีโอของการสนทนาทั้ง2 ฝั่งแบบ side by side ทั้งภาพและเสียงเป็นแบบ real-time จึงเหมาะสำหรับบันทึกการสนทนาหรือให้บริการของพนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่ใช้งาน ทั้งยังเป็นข้อมูลเพื่อช่วยในการตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลเพื่อนำไปใช้พัฒนาการให้บริการขององค์กรและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

คุณสมบัติของระบบ (Software Specification)

 • สามารถบันทึกข้อมูลการสนทนาทั้ง 2 ฝั่งในรูปแบบวิดีโอทั้งภาพและเสียงได้
 • สามารถแสดงภาพวิดีโอการสนทนาทั้ง 2 ฝั่งอยู่ในกรอบเดียวกันได้
 • รองรับการ Export ข้อมูลไฟล์วิดีโอในรูปแบบ mp4 ได้
 • รองรับการใช้งานผ่านโปรโตคอล SIP ได้
 • รองรับการบีบอัดข้อมูลในรูปแบบ 264 ได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการโทร เช่น วัน / เวลา , ระยะเวลาการสนทนา, ลักษณะการโทรออก หรือ รับสาย, เลขหมายที่สนทนา
 • รองรับการ Access และบริหารจัดการระบบผ่านทาง Browser โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์
 • รองรับการจัดการ User ใช้งานได้หลายระดับ
 • สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ SVR เพื่อใช้งานลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้
 • รองรับ USB Key เพื่อเปิดใช้งานซอฟต์แวร์
 • ค่าธรรมเนียม License ขึ้นอยู่กับจำนวนโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนใช้งาน
 • ค่าธรรมเนียม License  =  Basic fee A (include 10 registration) + N x B(10 registration fee)

 

หลักการทำงานของระบบ

หลักการทำงานจะใช้การ Mirror Port ของอุปกรณ์ IP PBX มายังอุปกรณ์ Port ของเครื่องที่ได้ทำการติดตั้งโปรแกรม ARTECH VCR โดยจะใช้ตัว Winpcap ทำหน้าที่เป็น Driver ในการเก็บ log ข้อมูลทั้งหมด แล้วต่อจากนั้นโปรแกรม ARTECH VCR จะทำการ Analyze ข้อมูลของภาพและเสียง ในรูปแบบวิดีโอของผู้สนทนาทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งโปรแกรมบันทึกภาพวิดีโอจากระบบโทรศัพท์ผ่านไอพีระบบนี้ จะแสดงภาพวิดีโอของการสนทนาทั้ง2 ฝั่งแบบ side by side ทั้งภาพและเสียงเป็นแบบ real-time จึงเหมาะสำหรับบันทึกการสนทนาการให้บริการของพนักงานเพื่อช่วยในการตรวจสอบ และนำข้อมูลเพื่อไปพัฒนาการให้บริการขององค์กรและหน่วยงานต่อไป

 

System Diagram

 

Download : เอกสารประกอบระบ  SIP Video Recorder

 

ราคาโปรแกรมบันทึกภาพวิดีโอ จากระบบโทรศัพท์ผ่านไอพี SIP (Video Call Recorder)

โปรแกรมบันทึกภาพวิดีโอ จากระบบโทรศัพท์ผ่านไอพี SIP : ราคา xxxxxx บาทโครงสร้างของราคาขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งซื้อ ความสามารถที่ต้องการ และการเชื่อมต่อระบบอื่นๆ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

จุดเด่นของโปรแกรมบันทึกภาพวิดีโอ จากระบบโทรศัพท์ผ่านไอพี SIP (Video Call Recorder)

• โปรแกรมถูกพัฒนาด้วยทีมงานคนไทย จึงสามารถ Customize โปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้
• สามารถใช้งานและรองรับอุปกรณ์ Transtel  ระบบเปิด และรองรับ Video Call Recorder ยี่ห้ออื่นได้

 

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อเดโม่โปรแกรมได้ที่  062-3656463