ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์แบบอัตโนมัติ คือ การนำภาพข้อมูลภาพป้ายทะเบียนของรถมอเตอร์ไซด์ ที่ได้จากกล้อง LPR Camera (กล้องสำหรับจัปภาพป้ายทะเบียน) มาทำการวิเคราะห์และถอดข้อมูลมาอยู่ในรูปของ ตัวเลข และหมวดอักษร เพื่อให้สะดวกต่อการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เช่น นำไปใช้กับงานจราจร งานตรวจสอบด้านความมั่นคง หรือประยุกต์ใช้กับงานด้านบริหารลานจอดรถ อาคาร คอนโด ห้างร้าน อื่นๆ


คุณสมบัติของระบบ
(Software)

 • ตรวจจับเฉพาะรถและป้ายทะเบียน ไม่จับคนหรือสัตว์
 • ความแม่นยำ 80% สำหรับตัวเลขและตัวหนังสือบนแผ่นป้าย
 • ความแม่นยำ 70% สำหรับจังหวัดขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของกล้อง
 • สามารถใช้งานเป็นระบบอ่านป้ายทะเบียนแบบเคลื่อนที่ได้
 • มีระบบแจ้งเตือน Blacklist
 • สามารถทำงานแบบ Real Time Synchronize กับฐานข้อมูลภายนอกได้
 • มีระบบส่งข้อมูลภาพผ่าน File transfer protocol
 • รองรับการจับป้ายทะเบียนภาษา ไทย ลาว อังกฤษ
 • รองรับป้ายทะเบียนทุกประเภทที่รับรองโดยกรมขนส่งทางบก

** กรมขนส่งกำหนดให้ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์มีขนาดกว้าง 17.20 เซนติเมตร ยาว 22 เซนติเมตร   มีเครื่องหมายเป็นตัวอักษร ขส อยู่ภายในวงกลมอัดเป็นรอยดุนที่มุมล่างด้านขวา

 

กล้องสำหรับใช้ในงานจับป้ายทะเบียนมี 2 แบบคือ

 • Analog Camera เป็นกล้องที่มีความละเอียดของภาพไม่สูงมาก การติดตั้งใช้งานค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์ Capture Card ร่วมด้วยในการติดตั้งระบบ
 • Network Camera เป็นกล้องที่มีความละเอียดคมชัดของภาพสูง ช่วยให้ข้อมูลของป้ายทะเบียนมีความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น (** แนะนำความสูงของภาพป้ายทะเบียนมีขนาด 150 Pixelขึ้นไป) โดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ เรื่องของ Lens ต้องใช้แบบ P-iris ที่ให้ภาพคมชัดทั้งภาพ และชุดระบบแผงไฟ Infrared ที่ช่วยให้การจับป้ายเวลากลางคืนมีความคมชัด กล้องต้องรองรับ Auto Back Focus System เพื่อให้ภาพกลางคืน แสงน้อยมีความคมชัดสูงสุด เนื่องจากกล้องจะทำการปรับจุดโฟกัสใหม่ เป็นคนละค่ากันในระหว่างกลางวันและกลางคืน ยิ่งถ้ามีเทคโนโลยี Low-pass filter ที่ช่วยกรองแสงที่ over-exposure ให้ภาพคมขึ้น จะส่งผลให้สามารถจับป้ายทะเบียนได้แท่นยำมากขึ้น

 

คุณสมบัติของกล้องที่ใช้ตรวจจับ ( LPR Camera)

 • มีความละเอียดของภาพสูง (Network Camera)
 • เป็นกล้องที่สามารถปรับเปลี่ยนระยะของเลนส์ได้ เพื่อให้ได้ระยะของภาพที่ต้องการ ขนาดของเลนส์ประมาณ 12-40mm หรือ 8-50mm
 • มีเทคโนโลยี Low pass Filter สำหรับตัดแสงที่สว่างจ้าเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจน
 • มีชุดอินฟาเรด สำหรับส่องภาพในเวลากลางคืน
 • กล้องรองรับมาตราฐานการใช้งานระดับ IP66 กรณีติดตั้งใช้งานภายนอก

 

ประเภทของงานจับป้ายทะเบียนรถยนต์จะมี 2 ประเภทคือ

 • ระบบงานจับป้ายทะเบียนลานจอดรถ ทางเข้า-ออกอาคารสถานที่ ลักษณะของรถที่ตรวจจับจะวิ่งด้วยความเร็วค่อนข้างต่ำ กล้องที่ใช้ควรเป็นกล้องที่สามารถปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ ขนาดประมาณ 4-18mm
 • ระบบงานจับป้ายทะเบียนบนถนน High Way ลักษณะของรถที่ตรวจจับจะวิ่งด้วยความเร็วค่อนข้างสูงกล้องที่ใช้ควรเป็นกล้องที่ออกแบบมาสำหรับป้ายทะเบียนโดยเฉพาะ และสามารถปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ ขนาดประมาณ 12-40mm หรือ 8-50mm

 

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้ง

 • กล้องวงจรปิดความละเอียดสูง (IP Network Camera) และ Housing
 • ชุด Infrared (กรณีในพื้นที่แสงน้อยและต้องการดูภาพกลางคืน)
 • ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลสเปกแนะนำ Corei7 Gen6 Speed 2.6GHz ,RAM 8GB ,HDD 1 TB Windows 7 professional or better  หรือ  Windows 10 professional or better
 • เครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์ในระบบ
 • อุปกรณ์ Network Switch
 • ชุดอุปกรณ์ Webserver (กรณีต้องการบริหารจัดการระบบที่ส่วนกลาง)
 • อุปกรณ์ ADSL Router (กรณีต้องการลิงค์และดูข้อมูลจากส่วนกลาง)
License Plate Recognition

Centralized Management License Plate Recognition Diagram

 

ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์แบบอัตโนมัติ (License Plate Recognition)

ระบบควบคุมส่วนกลาง โปรแกรมตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์แบบอัตโนมัติ (License Plate Recognition)

ระบบควบคุมส่วนกลาง จะมี Web server ส่วนกลางทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่ได้จากจุดติดตั้งกล้องใน Site ต่างๆ สามารถแสดงผลข้อมูลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ตและมือถือได้

   ** กรณีต้องการทำ Web Server สำหรับ Access ข้อมูลที่ส่วนกลาง จะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ CMS Software ดังกล่าว

 

ข้อจำกัดในการติดตั้งระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์แบบอัตโนมัติ (License Plate Recognition)

• ควรเลือกกล้อง Network Camera ชนิดที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับงาน LPR โดยเฉพาะ เพราะจะช่วยทำให้การทำงานของระบบ      ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างกล้องที่ออกแบบมาสำหรับจับป้ายทะเบียนรถยนต์

 

 • เลือกใช้งานระบบ Software ที่ได้มีการทดลองติดตั้งและใช้งานจริง และมีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
 • ควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้งานว่ารองรับกับระบบ Software ที่ใช้งานหรือไม่ ป้องกันการเกิดปัญหาในการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์
 • มุมมองและตำแหน่งในการติดตั้งกล้อง ต้องมีการทดสอบก่อนการติดตั้งใช้งานจริง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด
 • ความสูงของภาพป้ายทะเบียนที่กล้องสามารถจับได้ควรมีความคมชัดตั้งแต่ 150 pixel จะช่วยให้ข้อมูลถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น
 • กรณีต้องการจับภาพป้ายทะเบียนรถป้ายแดง และป้ายทะเบียนรถที่เป็นป้ายแบบกราฟฟิก ให้ตั้งกล้องจับภาพเป็นแบบ Night Mode เพื่อให้สามารถจับภาพป้ายได้ชนิดดังกล่าวได้
 • ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่ชำรุด ไม่ชัดเจน หรือดัดแปลงแก้ไข นอกเหนือจากที่กรมขนส่งทางบกกำหนด อาจมีผลทำให้ความถูกต้องของข้อมูลลดลง

ตัวอย่างป้ายทะเบียนชำรุด

 

ตัวอย่างการทำงานของระบบจับป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์

ตัวอย่าง หน้าตาของโปรแกรมในขณะใช้งาน (Live view)

 

ตัวอย่าง  ภาพย้อนหลัง Playback

 

ตัวอย่าง  ภาพย้อนหลัง Playback

 

ตัวอย่าง  การแสดงข้อมูลแบบ Report

 

ราคาโปรแกรมตรวจจับป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์

• ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์แบบ 1 กล้อง LPR : ราคา 70,000 บาท โครงสร้างของราคา
ขึ้นอยุ่กับจำนวนการสั่งซื้อ ความสามารถที่ต้องการ และการเชื่อมต่อระบบอื่นๆ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

จุดเด่นของโปรแกรมตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์แบบอัตโนมัติ (License Plate Recognition)

• โปรแกรมถูกพัฒนาด้วยทีมงานคนไทย จึงสามารถ Customize โปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้
• สามารถใช้งานร่วมกับกล้องวงจรปิดได้ทุกยี่ห้อ ผ่านมาตราฐาน ONVIF หรือ RTSP
• สามารถ แจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ไปยังโปรแกรม Video Management Software ที่ลูกค้าต้องการได้ ปัจจุบันรองรับ VMS ยี่ห้อ NxWitness, VIVOTEK VAST, 3T SMART และอื่นๆ

 

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อเดมโม่โปรแกรมได้ที่  062-3656463