ระบบ People Counting Management Software จะทำหน้าที่บันทึกและนับจำนวนบุคคลที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ โดยระบบจะทำงานร่วมกับกล้องวงจรปิด IP Camera คุณภาพสูง โดยลักษณะการทำงานระบบจะทำการบันทึกและนับจำนวนบุคคลที่ผ่านเข้ามาบริเวณพื้นที่ของกล้องที่ได้กำหนดและตั้งค่าเอาไว้ จากนั้นจะทำการส่งข้อมูลไปบันทึกเก็บไว้ใน Cloud Server ของฐานข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนใช้งานไว้ โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง Internet ได้ตลอดเวลา ซึ่งข้อมูลทั้งหมดสามารถแสดงผลออกมาในรูปแบบของ Report เพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้งานได้ เหมาะสำหรับใช้ในงาน Marketing เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าของร้านค้า Supermarket ห้างสรรพสินค้า หรือไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานหรือองค์กรตามความเหมาะสมได้

 

คุณสมบัติของระบบ (Cloud-Base-Service)

 • ระบบสามารถนับจำนวนบุคคลได้อย่างแม่นยำ
 • รองรับการใช้งานกับกล้องวงจรปิดชนิด 2D และ 3D
 • รองรับการเรียกดูข้อมูลผ่านทางระบบ Internet
 • รองรับฐานข้อมูล SQL, MySQL, Oracle
 • มีระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบ Report เพื่อง่ายต่อการใช้งาน
 • ระบบสามารถบันทึกและนับจำนวนบุคคลได้แบบไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Cloud Base Server

 

ตัวอย่างการใช้งาน Report

 

ราคาระบบตรวจนับจำนวนบุคคล  (People Counting Management Software)

 • ระบบตรวจนับจำนวนบุคคลแบบ 1 กล้อง (1 license ต่อ ปี ) : ราคา 2,000  บาท 
  โครงสร้างของราคา ขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งซื้อ ความสามารถที่ต้องการ และการเชื่อมต่อระบบอื่นๆ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

จุดเด่นของระบบตรวจนับจำนวนบุคคล  (People Counting Management Software)

 • โปรแกรมถูกพัฒนาด้วยทีมงานคนไทย (Made in Thailand) จึงสามารถ Customize โปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้
 • สามารถใช้งานร่วมกับกล้องวงจรปิดได้ทุกยี่ห้อ ผ่านมาตรฐาน ONVIF หรือ RTSP

 

 

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อเดมโม่โปรแกรมได้ที่ 062-3656463