โปรแกรมตรวจจับใบหน้าจะทำหน้าที่วิเคราะห์ตรวจสอบและจดจำใบหน้า ที่ทำงานร่วมกับกล้องวงจรปิด IP Camera คุณภาพสูง โดยลักษณะการทำงานระบบจะทำการเปรียบเทียบใบหน้าของบุคคล ที่ผ่านเข้ามาในกล้องที่ได้กำหนดและตั้งค่าเอาไว้ จากนั้นจะทำการนำภาพใบหน้าดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับภาพบุคคลในฐานข้อมูล โดยความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูลนั้นสามารถปรับตั้งค่าได้ตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม หลักจากระบบทำการเปรียบเทียบใบหน้าบุคคลตรงกับฐานข้อมูลแล้วจะทำการแจ้งเตือนให้ทราบทันที ซึ่งระบบดังกล่าวเหมาะแก่การนำไปใช้ตรวจสอบความปลอดภัยของบุคคลทั้งในอาคาร สำนักงาน หน่วยงานหรือสถานที่สำคัญ ด่านตรวจความมั่นคงต่างๆ เป็นต้น

ระบบตรวจจับวิเคราะห์ใบหน้า

คุณสมบัติของระบบ (Software)

• เป็นซอฟแวร์แบบลิขสิทธิ์ (License)
• ระบบสามารถตรวจจับใบหน้าด้วยความแม่นยำมากกว่า 95% แบบอัตโนมัติ
• ระบบสามารถตรวจจับใบหน้าได้แบบหลายใบหน้าพร้อมกัน
• ระบบสามารถวิเคราะห์ความคล้ายของใบหน้าจากโครงสร้างของใบหน้า
• ระบบสามารถบันทึกข้อมูล ใบหน้า เพศ และระบุช่วงอายุได้
• ระบบสามารถรองรับการเพิ่มกล้องสำหรับตรวจจับใบหน้า และแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของกล้องได้
• ระบบสามารถเพิ่มข้อมูลใบหน้าต้นแบบ และข้อมูล Blacklist เพื่อการเปรียบเทียบได้มากกว่า 5,000 ใบหน้า
• ระบบสามารถระบุ เพศ และวิเคราะห์ใบหน้าในขณะ ยิ้ม หรือลืมตา ได้
• ระบบสามารถแจ้งเตือนใบหน้า Blacklist ได้
• ระบบสามารถกำหนดระดับความแม่นยำในการเปรียบเทียบได้
• ระบบสามารถเปรียบเทียบภาพสองใบหน้าแสดงค่าความคล้ายคลึง และแตกต่างได้
• สามารถเรียกดูรายละเอียดของภาพใบหน้าโดยการใช้เมาส์เพิ่มหรือลดขยายขนาดของภาพได้
• มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลภาพใบหน้า เช่น การค้นหาร บันทึก แก้ไขต่างๆ
• รองรับการค้นหาใบหน้าจากฐานข้อมูลด้วยภาพถ่าย ชื่อ  ช่วงเวลา และใบหน้าที่คล้ายคลึงกันได้
• รองรับการประมวนผลข้อมูลจากภาพนิ่ง JPEG ,MJPEG ,MPEG4 ,RTSP ,HTTP
• มีระบบส่งข้อมูลภาพผ่าน File transfer protocol
• รองรับฐานข้อมูล SQL, MySQL, Oracle
• ทุกใบหน้าที่บันทึกจะมีการเก็บเวลาที่ตรวจจับเพื่อง่ายต่อการค้นหา
• ระบบสามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับ ซอฟแวร์และระบบอื่นๆ เช่น แผ่นที่ ,report ต่างๆ
• ระบบสามารถบันทึกใบหน้าได้แบบไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดเก็บของคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของกล้องที่ใช้ตรวจจับ

• มีควาละเอียดของภาพสูง (Network Camera) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3MP หรือดีกว่า
• สามารถปรับเปลี่ยนระยะของเลนส์ได้ เพื่อให้ได้ระยะของภาพที่ต้องการ
• มีเทคโนโลยี Low pass Filter สำหรับตัดแสงที่สว่างจ้า (แสงไฟหน้ารถ) เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจน
• มีชุดอินฟาเรด สำหรับส่องภาพในเวลากลางคืน
• กล้องรองรับมราตฐานการใช้งานระดับ IP66 กรณีติดตั้งใช้งานภายนอก

อุปกรณ์ติดตั้ง

• กล้องสำหรับจับภาพวิเคราะห์ตรวจสอบและจดจำใบหน้า และ Housing
• ชุด Infrared (กรณีในพื้นที่แสงน้อยและต้องการดูภาพกลางคืน)
• ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลสเปกแนะนำ Corei7 Gen6 Speed 2.6GHz ,RAM 8GB ,HDD 1 TB Windows 7 professional or better หรือ Windows 10 professional or better
• เครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์ในระบบ
• อุปกรณ์ Network Switch
• ชุดอุปกรณ์ Webserver (กรณีต้องการบริหารจัดการระบบที่ส่วนกลาง)
• อุปกรณ์ ADSL Router (กรณีต้องการลิงค์และดูข้อมูลจากส่วนกลาง)

ลักษณะการติดตั้ง

• ตำแหน่งติดตั้งกล้องอยู่ในมุมลักษณะจับภาพใบหน้าตรงๆ เห็นดวงจาทั้ง 2 ข้าง ละมุมของใบหน้าเอียงไม่เกิน 15 องศา
• มุมกล้องในการตรวจจับต้องตรงกับใบหน้า ในลักษณะขนานกับพื้นมากที่สุด เพื่อให้ระบบทำงานได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
• กรณีจุดติดตั้งกล้องเป็นเพดานสูง ต้องถอยไปติดกล้องในมุมไกล และทำการซูมเลนเข้ามาในลักษณะเห็นภาพของใบหน้าชัดเจนที่สุด
• ขนาดของภาพใบหน้าบุคคลต้องมีขนาดใหญ่ประมาณ 1 ใน 10 ของภาพรวมทั้งหมด เพื่อให้ระบบทำงานได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
• รายละเอียดและขนาดของใบหน้าบุคคล ระหว่างตาดำมีความคมชัดของภาพไม่น้อยกว่า 150 pixel จะช่วยทำให้ระบบทำงานได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
• ในมุมกล้องสำหรับจับภาพใบหน้าบุคคลจะต้องไม่มีวัตถุมาบดบัง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ

โครงสร้างของระบบ

ภาพประกอบ

ข้อจำกัดในการติดตั้งระบบ

• กล้อง Network Camera ที่ใช้ควรเป็นกล้องที่มีความละเอียดสูง
ตัวอย่าง กล้องความละเอียดสูงและสามารถปรับขนาดของเลนส์ได้

• เลือกใช้งานระบบ Software ที่ได้มีการทดลองติดตั้งและใช้งานจริง และมีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
• ควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้งานว่ารองรับกับระบบ Software ที่ใช้งานหรือไม่ ป้องกันการเกิดปัญหาในการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์
• มุมมองและตำแหน่งในการติดตั้งกล้อง ต้องมีการทดสอบก่อนการติดตั้งใช้งานจริง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด
• มุมที่จับภาพบุคคล ต้องมีลักษณะของภาพที่ตั้งตรงไม่เอียงเกิน 15 องศา
• ลักษณะภาพบุคคลต้องไม่สวมแว่นตาดำ หรือใส่หน้ากากปกปิดปากและจมูกมิดชิด
• ห้ามสวมหมวกในลักษณะปิดบังคิ้ว ดวงตา จนมีผลต่อการทำงานของระบบ
• บริเวณที่ยึดจับกล้องต้องไม่เกิดการสั่นไหว เพราะจะทำให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลได้
• ในพื้นที่ติดตั้งกล้องจับภาพวิเคราะห์ตรวจสอบและจดจำใบหน้าจะต้องไม่มีวัตถุมาบดบัง เพราะจะมีผลต่อความถูกต้องและแม่นยำของระบบ

ตัวอย่างการทำงานของระบบตรวจจับและรู้จำใบหน้า  (Face Recognition )

ระบบตรวจจับวิเคราะห์ใบหน้า-ดูสด
ตัวอย่าง โปรแกรมในขณะใช้งาน

ระบบตรวจจับวิเคราะห์ใบหน้า-วิเคราะห์ใบหน้า
ตัวอย่าง โปรแกรมในขณะใช้งาน

ตัวอย่างการทำงานของระบบ Link:

ราคาโปรแกรมระบบตรวจจับวิเคราะห์ใบหน้า

• ระบบตรวจจับวิเคราะห์ใบหน้าแบบ 1 กล้อง : ราคา 70,000 บาท
โครงสร้างของราคา ขึ้นอยุ่กับจำนวนการสั่งซื้อ ความสามารถที่ต้องการ และการเชื่อมต่อระบบอื่นๆ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

จุดเด่นของโปรแกรมระบบตรวจจับวิเคราะห์ใบหน้า (Face Recognition)

• โปรแกรมถูกพัฒนาด้วยทีมงานคนไทย (Made in Thailand) จึงสามารถ Customize โปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้
• สามารถใช้งานร่วมกับกล้องวงจรปิดได้ทุกยี่ห้อ ผ่านมาตราฐาน ONVIF หรือ RTSP
• สามารถ แจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ไปยังโปรแกรม Video Management Software ที่ลูกค้าต้องการได้ ปัจจุบันรองรับ VMS ยี่ห้อ NxWitness, VIVOTEK VAST, 3T SMART และอื่นๆ

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อเดมโม่โปรแกรมได้ที่  062-3656463