ระบบตรวจจับการฝ่าไฟแดง คือ ระบบที่ทำการตรวจสอบรถที่กระทำผิดกฏจราจร โดยการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร โดยระบบจะทำการตรวจสอบรถจากภาพวิดีโอที่ได้จากกล้องความละเอียดสูง IP Camera ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขของการกระทำผิดกฏจราจร เมื่อมีรถคันใดเข้าสู่เงื่อนไขการกระทำผิด ระบบจะทำการบันทึกภาพรถคันดังกล่าวไว้ 4 ภาพ คือ ภาพก่อนกระทำผิด ภาพระหว่างกระทำผิด ภาพหลังกระทำผิด และภาพรถที่เห็นป้ายทะเบียนชัดเจน รวมทั้งคลิปภาพรถขณะกระทำผิดกฏสัญญาณไฟจราจรฝ่าไฟแดง เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานการกระทำผิด

คุณสมบัติของระบบ (Software)

• ระบบสามารถตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรได้
• ระบบสามรถตรวจจับรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ได้
• ระบบสามารถติดตามการเคลื่อนที่ของยานพาหนะได้
• ระบบสามารถแยกประเภทยานพาหนะได้
• ระบบสามารถคำนวณความเร็วของยานพาหนะได้จากอัตราการเคลื่อนที่ในภาพ
• มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลภาพ เช่น การค้นหา บันทึก แก้ไขต่างๆ
• มีระบบส่งข้อมูลภาพผ่าน File transfer protocol
• รองรับการอ่านป้ายทะเบียนภาษา ไทย ลาว อังกฤษ
• รองรับฐานข้อมูล SQL ,MySQL ,Oracle
• ระบบสามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับ ซอฟแวร์และระบบอื่นๆ เช่น แผ่นที่,report ต่างๆ

ประเภทของกล้องที่ใช้งานมี 2 ประเภทคือ

  • กล้องสำหรับจับป้ายทะเบียนรถยนต์ เป็นกล้องที่ออกแบบมาสำหรับระบบ LPR โดยเฉพาะ
    (** จำนวนที่ใช้ขึ้นอยู่กับจำนวนเลนถนนที่ต้องการตรวจจับ)
  • กล้องสำหรับวิเคราะห์ตรวจจับการฝ่าสัญญาณไฟจราจร (Overview) มีขนาดความละเอียดไม่น้อยกว่า 3MP เป็นกล้องแบบ Low Light (** จำนวนที่ใช้ขึ้นอยู่กับหน้างาน)

คุณสมบัติของกล้องที่ใช้ตรวจจับ

• มีควาละเอียดของภาพสูง (Network Camera) กรณีเป็นกล้อง Overview ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3MP
หรือดีกว่า
• กรณีเป็นกล้องจับป้ายทะเบียน LPR สามารถปรับเปลี่ยนระยะของเลนส์ได้ เพื่อให้ได้ระยะของภาพ
ที่ต้องการ ขนาดของเลนส์ประมาณ 12-40 mm หรือ 8-50 mm
• มีเทคโนโลยี Low pass Filter สำหรับตัดแสงที่สว่างจ้า (แสงไฟหน้ารถ) เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจน
• มีชุดอินฟาเรด สำหรับส่องภาพในเวลากลางคืน
• กล้องรองรับมราตฐานการใช้งานระดับ IP66 กรณีติดตั้งใช้งานภายนอก

อุปกรณ์ติดตั้ง

• กล้องสำหรับวิเคราะห์ตรวจจับการฝ่าสัญญาณไฟจราจร (Overview) และ Housing
• กรณีเป็นกล้องจับป้ายทะเบียน LPR สามารถปรับเปลี่ยนระยะของเลนส์ได้ และ Housing
• ชุด Infrared (กรณีในพื้นที่แสงน้อยและต้องการดูภาพกลางคืน)
• ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลสเปกแนะนำ Corei7 Gen6 Speed 2.6GHz ,RAM 8GB ,HDD 1 TB
Windows 7 professional or better หรือ Windows 10 professional or better
• เครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์ในระบบ
• อุปกรณ์ Network Switch
• ชุดอุปกรณ์ Webserver (กรณีต้องการบริหารจัดการระบบที่ส่วนกลาง)
• อุปกรณ์ ADSL Router (กรณีต้องการลิงค์และดูข้อมูลจากส่วนกลาง)

ลักษณะการติดตั้ง

• เสาสำหรับติดตั้งกล้องตรวจจับป้ายทะเบียน LPR และกล้อง Overview มีความสูง 5-6 เมตร สำหรับ
ตรวจจับวัตถุในระยะ 12-15 เมตร
• มุมกล้องสำหรับตรวจจับประมาณลักษณะกดลงส่องเห็นป้ายทะเบียน
• ในมุมสำหรับจับป้ายทะเบียนจะต้องไม่มีวัตถุมาบดบัง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ

Red Light

Red Light

ข้อจำกัดในการติดตั้งระบบ

• กล้อง Network Camera ที่ใช้ควรเป็นกล้องที่มีความละเอียดสูง
• กล้องสำหรับจับภาพป้ายทะเบียนควรเลือกกล้อง Network Camera ชนิดที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับ
งานจับป้ายทะเบียนโดยเฉพาะจะช่วยทำให้การทำงานของระบบถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่าง กล้องที่ออกแบบมาสำหรับจับป้ายทะเบียนรถยนต์

• เลือกใช้งานระบบ Software ที่ได้มีการทดลองติดตั้งและใช้งานจริง และมีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
• ควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้งานว่ารองรับกับระบบ Software ที่ใช้งานหรือไม่ ป้องกันการเกิดปัญหาในการ
ทำงานร่วมกันของอุปกรณ์
• มุมมองและตำแหน่งในการติดตั้งกล้อง ต้องมีการทดสอบก่อนการติดตั้งใช้งานจริง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
และแม่นยำมากที่สุด
• บริเวณที่ยึดจับกล้องต้องไม่เกิดการสั่นไหว เพราะจะทำให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลได้
• ป้ายทะเบียนที่กล้องสามารถจับได้ควรมีความคมชัดตั้งแต่ 150-300 pixel จะช่วยให้ข้อมูลถูกต้อง
และแม่นยำมากขึ้น
• กรณีต้องการจับภาพป้ายทะเบียนรถป้ายแดง และป้ายทะเบียนรถที่เป็นป้ายแบบกราฟฟิก ให้ตั้งกล้อง
จับภาพเป็นแบบ Night Mode เพื่อให้สามารถจับภาพป้ายได้ชนิดดังกล่าวได้
• ในพื้นที่ติดตั้งกล้องจับป้ายทะเบียน และกล้อง Overview จะต้องไม่มีวัตถุมาบดบัง เพราะจะมีผล
ต่อความถูกต้องและแม่นยำของระบบ
• สัญญาณไฟจราจรที่จุดติดตั้ง จะต้องสามารถใช้งานได้ และทำงานได้ถูกต้องตามปกติ เพราะจะมีผล
ต่อการทำงานของระบบ
• ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ชำรุด ไม่ชัดเจน หรือดัดแปลงแก้ไข นอกเหนือจากที่กรมขนส่งทางบกกำหนด
อาจมีผลทำให้ความถูกต้องของข้อมูลลดลง

** กรมขนส่งกำหนดให้งป้ายทะเบียนรถยนต์มีขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร
มีเครื่องหมายเป็นตัวอักษร ขส อยู่ภายในวงกลมอัดเป็นรอยดุนที่มุมล่างด้านขวา

ป้ายทะเบียนที่สมบูรณ์จากกรมขนส่ง

ป้ายทะเบียนไม่สมบูรณ์ชำรุด

ตัวอย่างการทำงานของระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าไฟแดง

ราคาโปรแกรมจับฝ่าไฟแดง

• ราคาโปรแกรมจับรถฝ่าไฟแดง : ราคา 70,000 บาท
โครงสร้างของราคา ขึ้นอยุ่กับจำนวนการสั่งซื้อ ความสามารถที่ต้องการ และการเชื่อมต่อระบบอื่นๆ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

จุดเด่นของโปรแกรมตรวจจับรถยนต์ฝ่าไฟแดง (Red Light Enforcement System)

• โปแกรมถูกพัฒนาด้วยทีมงานคนไทย จึงสามารถ Customize โปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้
• สามารถใช้งานร่วมกับกล้องวงจรปิดได้ทุกยี่ห้อ ผ่านมาตราฐาน ONVIF หรือ RTSP
• สามารถ แจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ไปยังโปรแกรม Video Management Software ที่ลูกค้าต้องการได้ ปัจจุบันรองรับ VMS ยี่ห้อ NxWitness, VIVOTEK VAST, 3T SMART และอื่นๆ

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อเดมโม่โปรแกรมได้ที่ 062-3656463