ระบบตรวจจับรถทะเบียนป้ายแดง  คือระบบที่ทำการบันภาพข้อมูลรถที่ติดทะเบียนป้ายแดงที่กระทำผิกฏจราจร โดยการติดทะเบียนป้ายแดงเกินกว่าเวลาที่กฏหมายกำหนด 30 วัน ใช้รถป้ายแดงวิ่งข้ามเขตที่กำหนด หรือขับขี่รถป้ายแดงในเวลากลางคืน โดยระบบจะทำงานร่วมกับกล้อง IP Camera คุณภาพสูงในการจับภาพแบบ Real Time โดยกล้องจะทำการจับภาพยานพาหนะที่กระทำผิดที่เห็นลักษณะของตัวรถ และป้ายทะเบียนรถที่ชัดเจน
ซึ่งข้อมูลที่ได้ดังกล่าว สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐาน ในการแจ้งความกระทำผิดต่อผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ทำผิดกฏจราจรได้ต่อไป

ระบบตรวจจับรถทะเบียนป้ายแดง

 

คุณสมบัติของระบบ (Software)

• ระบบสามารถตรวจจับผู้ฝ่าฝืนกฏจราจรได้
• ระบบสามารถตรวจจับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรเกี่ยวกับข้อจำกัดการใช้รถป้ายแดงได้
• ระบบสามรถตรวจจับรถทะเบียนป้ายแดงได้
• มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลเช่น การค้นหา บันทึก แก้ไขต่างๆ
• มีระบบส่งข้อมูลภาพผ่าน File transfer protocol
• รองรับฐานข้อมูล SQL,MySQL,Oracle,Postgres
• ระบบสามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับ ซอฟแวร์และระบบอื่นๆ เช่น แผ่นที่,report ต่างๆ
• ระบบสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวของรถกระทำผิดกฎจราจรได้
• มีระบบบริหารจัดการข้อมูลภาพเพื่อเป็นหลักฐาน และสามารถออกใบสั่งได้ถูกต้องตาม กฎหมาย

 

ประเภทของกล้องที่ใช้งานมี 2 ประเภทคือ

• กล้องสำหรับจับป้ายทะเบียนรถยนต์ เป็นกล้องที่ออกแบบมาสำหรับระบบ LPR โดยเฉพาะ
(** จำนวนที่ใช้ขึ้นอยู่กับจำนวนเลนถนนที่ต้องการตรวจจับ)
• กล้องสำหรับวิเคราะห์ตรวจจับการฝ่าสัญญาณไฟจราจร (Overview) มีขนาดความละเอียดไม่น้อยกว่า 3MP เป็นกล้องแบบ Low Light (** จำนวนที่ใช้ขึ้นอยู่กับหน้างาน)

 

คุณสมบัติของกล้องที่ใช้ตรวจจับ

• มีควาละเอียดของภาพสูง (Network Camera) กรณีเป็นกล้อง Overview ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3MP หรือดีกว่า
• กรณีเป็นกล้องจับป้ายทะเบียน LPR สามารถปรับเปลี่ยนระยะของเลนส์ได้ เพื่อให้ได้ระยะของภาพที่ต้องการ ขนาดของเลนส์ประมาณ 12-40 mm หรือ 8-50 mm
• มีเทคโนโลยี Low pass Filter สำหรับตัดแสงที่สว่างจ้า (แสงไฟหน้ารถ) เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจน
• มีชุดอินฟาเรด สำหรับส่องภาพในเวลากลางคืน
• กล้องรองรับมราตฐานการใช้งานระดับ IP66 กรณีติดตั้งใช้งานภายนอก

 

อุปกรณ์ติดตั้งระบบตรวจจับรถทะเบียนป้ายแดง

• กล้องสำหรับวิเคราะห์ตรวจจับการฝ่าสัญญาณไฟจราจร (Overview) และ Housing
• กรณีเป็นกล้องจับป้ายทะเบียน LPR สามารถปรับเปลี่ยนระยะของเลนส์ได้ และ Housing
• ชุด Infrared (กรณีในพื้นที่แสงน้อยและต้องการดูภาพกลางคืน)
• ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลสเปกแนะนำ Corei7 Gen6 Speed 2.6GHz ,RAM 8GB ,HDD 1 TB Windows 7 professional or better หรือ Windows 10 professional or better
• เครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์ในระบบ
• อุปกรณ์ Network Switch
• ชุดอุปกรณ์ Webserver (กรณีต้องการบริหารจัดการระบบที่ส่วนกลาง)
• อุปกรณ์ ADSL Router (กรณีต้องการลิงค์และดูข้อมูลจากส่วนกลาง)

 

ลักษณะการติดตั้งระบบตรวจจับรถทะเบียนป้ายแดง

• เสาสำหรับติดตั้งกล้องตรวจจับป้ายทะเบียน LPR และกล้อง Overview มีความสูง 5-6 เมตร สำหรับตรวจจับวัตถุในระยะ 12-15 เมตร
• มุมกล้องสำหรับตรวจจับประมาณลักษณะกดลงส่องเห็นป้ายทะเบียน
• ในมุมสำหรับจับป้ายทะเบียนจะต้องไม่มีวัตถุมาบดบัง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ
• คั้งค่ากล้องจับภาพป้ายทะเบียนเป็น Night Mode เพื่อให้สามารถตรวจจับทะเบียนป้ายแดงได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ( ** เนื่องจากในเวลากลางคืนจะมีปัญหาในการอ่านป้ายทะเบียนรถป้ายแดง กรณีตั้งค่ากล้องตรวจจับเป็นโหมดปกติ )

 

Red License Plate Recognition

ระบบตรวจจับรถป้ายแดง

ระบบตรวจจับรถป้ายแดง (Red License Plate Recognition) ที่มีกฎหมายกำหนดระยะเวลาติดป้ายเกิน 30 วัน ใช้รถป้ายแดงวิ่งข้ามเขตที่กำหนด หรือขับขี่รถป้ายแดงในเวลากลางคืน

 

ข้อจำกัดในการติดตั้งระบบตรวจจับรถทะเบียนป้ายแดง

• กล้อง Network Camera ที่ใช้ควรเป็นกล้องที่มีความละเอียดสูง
• กล้องสำหรับจับภาพป้ายทะเบียนควรเลือกกล้อง Network Camera ชนิดที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับงานจับป้ายทะเบียนโดยเฉพาะจะช่วยทำให้การทำงานของระบบถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่าง กล้องที่ออกแบบมาสำหรับจับป้ายทะเบียนรถยนต์

• เลือกใช้งานระบบ Software ที่ได้มีการทดลองติดตั้งและใช้งานจริง และมีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
• ควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้งานว่ารองรับกับระบบ Software ที่ใช้งานหรือไม่ ป้องกันการเกิดปัญหาในการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์
• มุมมองและตำแหน่งในการติดตั้งกล้อง ต้องมีการทดสอบก่อนการติดตั้งใช้งานจริง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด
• บริเวณที่ยึดจับกล้องต้องไม่เกิดการสั่นไหว เพราะจะทำให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลได้
• ป้ายทะเบียนที่กล้องสามารถจับได้ควรมีความคมชัดตั้งแต่ 150-300 pixel จะช่วยให้ข้อมูลถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น
• กรณีต้องการจับภาพป้ายทะเบียนรถป้ายแดง และป้ายทะเบียนรถที่เป็นป้ายแบบกราฟฟิก ให้ตั้งกล้องจับภาพเป็นแบบ Night Mode เพื่อให้สามารถจับภาพป้ายได้ชนิดดังกล่าวได้
• ในพื้นที่ติดตั้งกล้องจับป้ายทะเบียน และกล้อง Overview จะต้องไม่มีวัตถุมาบดบัง เพราะจะมีผลต่อความถูกต้องและแม่นยำของระบบ
• สัญญาณไฟจราจรที่จุดติดตั้ง จะต้องสามารถใช้งานได้ และทำงานได้ถูกต้องตามปกติ เพราะจะมีผลต่อการทำงานของระบบ
• ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ชำรุด ไม่ชัดเจน หรือดัดแปลงแก้ไข นอกเหนือจากที่กรมขนส่งทางบกกำหนด อาจมีผลทำให้ความถูกต้องของข้อมูลลดลง

 

ตัวอย่างการทำงานของระบบ

ระบบตรวจจับรถทะเบียนป้ายแดง-ภาพสด

ตัวอย่าง โปรแกรมในขณะใช้งาน

ระบบตรวจจับรถทะเบียนป้ายแดง-การใช้งาน

ตัวอย่าง โปรแกรมในขณะใช้งาน

 

ตัวอย่างการทำงานของระบบ Link: คลิป

 

ราคาโปรแกรมตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ป้ายแดง

• ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ป้ายแดงแบบ 1 กล้อง LPR : ราคา 70,000 บาท
โครงสร้างของราคา ขึ้นอยุ่กับจำนวนการสั่งซื้อ ความสามารถที่ต้องการ และการเชื่อมต่อระบบอื่นๆ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

จุดเด่นของโปรแกรมตรวจจับทะเบียนรถยนต์ป้ายแดง (Red License Plate Recognition)

• โปแกรมถูกพัฒนาด้วยทีมงานคนไทย จึงสามารถ Customize โปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้
• สามารถใช้งานร่วมกับกล้องวงจรปิดได้ทุกยี่ห้อ ผ่านมาตราฐาน ONVIF หรือ RTSP
• สามารถ แจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ไปยังโปรแกรม Video Management Software ที่ลูกค้าต้องการได้ ปัจจุบันรองรับ VMS ยี่ห้อ NxWitness, VIVOTEK VAST, 3T SMART และอื่นๆ
• สามารถเพิ่มฟังค์ชั่นใช้งานร่วมกับระบบ Speed Radar เพื่อแสดงผลค่าความเร็วของรถยนต์ที่ Speed Radar สามารถตรวจจับได้

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อเดมโม่โปรแกรมได้ที่ 062-3656463