SMART IoT ผู้นำด้านระบบ IoT ระดับโลก ที่มุ่งมั่นพัฒนาในการเชื่อมต่อ “สิ่งต่างๆ” กับระบบคลาวด์  โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระบบการเชื่อมต่อขั้นสูงเพื่อเปลี่ยนโลกที่เราอาศัยอยู่ และมุ่งมั่นพัฒนาและลดความซับซ้อนของระบบการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ และการดึงข้อมูลสามารถทำให้ง่ายขึ้นในระบบ Cloud-intelligence การพัฒนาและผลิตอุปกรณ์เพื่อรองรับบริการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และนำเสนอระบบการเชื่อมต่อที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับโลก IoT ในอนาคต

SMART IoT Solutions


 1. Smart Agriculture Solutions ประกอบด้วย
  Smart Irrigation  คือ ระบบชลประทานอัจฉริยะสำหรับงานด้านเกษตรกรรม ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things และโซลูชั่นที่ชาญฉลาดสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดการระบบชลประทานแล้ว ยังช่วยทำให้การใช้น้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น แถมยังช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนแรงงานอีกด้วย
  ตัวอย่างการใช้งาน

  Reservoirs Level Monitoring  คือ การตรวจสอบระดับอ่างเก็บน้ำ ด้วยการเชื่อมต่อตัวบ่งชี้ระดับน้ำแบบดิจิตอลกับ Industrial Cellular Router ผ่าน RS485 สามารถทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านเครือข่ายและการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลที่บันทึกไว้ เพื่อปรับปรุงการวางแผนการจ่ายน้ำและการเตือนล่วงหน้า
  ตัวอย่างการใช้งาน

  Digital Farming คือ การบริหารฟาร์มอัจฉริยะที่ประกอบด้วยเทคโนโลยี LoRa และ Internet of Things เพื่อจัดการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชผล เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย
  ตัวอย่างการใช้งาน

 2. Smart City Solutions ประกอบด้วย
  – Smart Wastewater
  คือ ระบบการจัดการน้ำเสีย ช่วยให้ผู้ดูแลระบบค้นหาและระบุตำแหน่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำเสียได้โดยเร็ว และส่งการแจ้งเตือนรายงานแบบเรียลไทม์ไปยังตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ และรักษาคุณภาพน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการใช้เทคโนโลยีไร้สาย
  ตัวอย่างการใช้งาน

  Smart Classroom คือ ระบบการตรวจสอบอากาศสำหรับห้องเรียนที่ชาญฉลาดขึ้นด้วยเซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพอากาศ โดยการระบายอากาศมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคในอากาศในพื้นที่ภายในอาคาร

  Smart Energetic Office Environmental Monitoring คือ ระบบการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน ด้วยเครื่องตรวจจับคุณภาพอากาศในสำนักงาน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสำนักงานที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับคุณ

  A

 3. Smart Energy Solutions ประกอบด้วย
  – Solar Monitoring
  คือ ระบบการตรวจสอบพลังงานแสงอาทิตย์  เป็นโซลูชันไร้สายขั้นสูงที่ประกอบด้วยเราเตอร์เซลลูลาร์ไร้สาย 3G/4G และแพลตฟอร์มการจัดการคลาวด์ ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดที่ต้องการของการใช้งานในระดับยูทิลิตี้  และสามารถรวมเข้ากับอุปกรณ์ โซลูชันการตรวจสอบพลังงานแสงอาทิตย์
  ตัวอย่างการใช้งาน

  Smart Lighting คือ ระบบไฟอัจฉริยะ ด้วยโซลูชันระบบแสงสว่างอัจฉริยะของ Milesight ช่วยให้คุณตรวจสอบพลังงาน การปล่อยมลพิษ และสถานะของอุปกรณ์ส่องสว่างในร่มหรือกลางแจ้ง รองรับการควบคุมจากระยะไกลผ่านเทคโนโลยีวิทยุไร้สาย (2.4 GHz & 5 GHz WiFi) เพื่อช่วยให้คุณประหยัดพลังงาน
  ตัวอย่างการใช้งาน

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อเดมโม่โปรแกรมได้ที่  062-3656463