โปรแกรมลงทะเบียนใบหน้าผู้มาติดต่อ  (FTMS for Visitor Face Management System)  คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลของบุคคลที่มาติดต่อในพื้นที่ อาคาร หรือหน่วยงานบริษัท ณ.จุดตรวจคัดกรองพื้นที่ โดยการทำงานของระบบสามารถที่จะเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบอัตโนมัติ หรือเครื่องอ่านข้อมูลจากใบขับขี่รถยนต์  และระบบถ่ายภาพบุคคลและเอกสารสำคัญที่ใช้ในการอ้างอิงตัวบุคคล เพื่อทำการลงทะเบียนสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการผ่านเข้าออกพื้นที่ หรือตัวอาคาร ผ่านอุปกรณ์ Face Teminal  ที่ต่อใช้งานร่วมกับ Turnstile เพื่อควบคุมการผ่านเข้า-ออกประตู  เพื่ออำนวยความสะดวก และลดปัญหาความแออัดของบุคคลที่มาติดต่อ  ซึ่งตรงตามมาตรฐานการควบคุมพื้นที่ และสอดคล้องกับนโยบายเฝ้าระวังป้องกัน การระบาดของโรคโควิด 19

1

คุณสมบัติของระบบ (Software)

 • ระบบสามารถตรวจจับใบหน้าด้วยความแม่นยำ
 • ตัวเครื่อง Face Terminal สามารถใช้เป็น Access Control ควบคุมไม้กั้นได้
 • สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลใบหน้า เพิ่ม ลบ อัพเดต ภาพใบหน้าพร้อมทั้งสิทธิ์การเข้า-ออก บนเครื่อง Face Terminal
 • สามารถเพิ่ม-ลด ใบหน้าสมาชิกของผู้ใช้อาคารได้ 1 week, 1 month, 1 year
 • สามารถกำหนดประเภทของผู้มาติดต่อได้ ทั้งแบบ 1 time access, 1 day pass

อุปกรณ์ติดตั้ง

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook
 • กล้อง Webcam สำหรับถ่ายใบหน้าผู้มาติดต่อ
 • เครื่องอ่านข้อมูลบัตรประชาชนอัตโนมัติ
 • เครื่องอ่านข้อมูลใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • อุปกรณ์พร้อมแท่น Webcam สำหรับถ่ายภาพเอกสาร
 • อุปกรณ์ Network Switch
 • เครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์ในระบบ

1

ตัวอย่างการทำงานของโปรแกรมลงทะเบียนใบหน้าผู้มาติดต่อ  (FTMS for Visitor Face Management System)

ตัวอย่าง การใช้งานของระบบ FTMS (ตรวจจับใบหน้าเข้า-ออก อาคาร)

ตัวอย่าง การใช้งานของระบบ FTMS (ตรวจจับใบหน้าเข้า-ออก อาคาร)

1

ตัวอย่างเมนูใช้งานโปรแกรมลงทะเบียนใบหน้าผู้มาติดต่อ  (FTMS for Visitor Face Management System)

1

2

ราคาโปรแกรมลงทะเบียนใบหน้าผู้มาติดต่อ  (FTMS for Visitor Face Management System)

 • โปรแกรมลงทะเบียนใบหน้าผู้มาติดต่อ ราคา Software ต่อระบบอยู่ที่ 100,000 บาท โดยสามารถใช้งานบนเครื่อง PC หรือ Notebook บนระบบปฎิบัติการ Windows

จุดเด่นของโปรแกรมลงทะเบียนใบหน้าผู้มาติดต่อ  (FTMS for Visitor Face Management System)

 • โปรแกรมสามารถ Customize ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้
 • สามารถควบคุมการผ่านเข้าออกอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายเฝ้าระวังป้องกัน การระบาดของโรคโควิด 19


ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อเดมโม่โปรแกรมได้ที่ 062-3656463