ระบบกล้องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ และลงเวลาเข้าออก  (Face Database Management Software for Face Terminal)  คือ ระบบกล้องสแกนใบหน้าเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของบุคคล สำหรับตรวจหาและป้องกันบุคคลที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสียงที่จะป่วยเป็นโรคโควิด 19  ติดตั้งบริเวณประตูทางเข้าอาคาร หรือสถานที่ที่ต้องการการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากโรคซึ่งตรงตามมาตรฐานการควบคุมพื้นที่ และสอดคล้องกับนโยบายเฝ้าระวังป้องกัน การระบาดของโรคโควิด 19   ตัวอุปกรณ์พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สามารถตรวจสอบอุณหภูมิของร่างกายของบุคคล และสามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนเมื่อบุคคลดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่กำหนด และยังสามารถเชื่อต่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Time Attendance เพื่อใช้บันทึกเวลาเข้า-ออก ของบุคคลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้อีกด้วย  และยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบ Visitor Management System สำหรับบันทึกข้อมูลบุคคลที่มาติดต่อในพื้นที่ และระบบ Face Matching สำหรับสืบค้นใบหน้าของบุคคลต้องสงสัยจากฐานข้อมูลด้วยภาพถ่าย หรือ Video ได้อีกด้วย

คุณสมบัติ

 • มีระบบการวัดอุณหภูมิที่แม่นยำ โดยใช้การวัดสแกนด้วยแสงอินฟาเรดที่ให้ความแม่นยำสูง คลาดเคลื่อนไม่เกิน 2 องศา แบบ Realtime และบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติ
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบอุณหภูมิที่ผิดปกติ ซึ่งหากระบบตรวจพบอุณหภูมิร่างกายของบุคคลเกินค่าที่กำหนดไว้ จะมีการแจ้งเตือนให้ทราบ
 • มีระบบการตรวจสอบผู้สวมหน้ากาก โดยอุปกรณ์สามารถตรวจสอบได้ว่าบุคคลดังกล่าวสวมหน้ากากหรือไม่ และในเวลาเดียวกันจะทำการเปรียบเทียบใบหน้ากับฐานข้อมูลในระบบเพื่อระบุตัวบุคคลได้
 • มีระบบการจดจำใบหน้า เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลบุคคลในการเข้าออกสถานที่
 • มีระบบการตรวจและป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลด้วยรูปถ่าย วิดีโอ และการปลอมแปลงแบบอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีระบบจดจำใบหน้า และตรวจสอบอัตลักษณ์เป้าหมายของความผิดปกติของอุณหภูมิร่างกายได้อย่างรวดเร็วผ่านการจดจำใบหน้า และปรับปรุงประสิทธิภาพของการเตือนล่วงหน้าระหว่างดำเนินการและหลังการติดตาม
 • มีระบบ AI ในการประมวลผลตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสูง
 • การติดตั้งใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว และรองรับการติดตั้งบริเวณประตู กำแพง และรองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย Wi-Fi หรือระบบ 4G
 • ปกรณ์รองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 30 ° C ถึง 70 ° C และรองรับมาตรฐานการป้องกันอุปกรณ์ระดับ IP54

คุณสมบัติเพิ่มเติม Face Database Management Software for Face Terminal (Option)

 • รองรับการเชื่อต่อใช้งานร่วมกับระบบVisitor Management System สำหรับบันทึกข้อมูลบุคคลที่มาติดต่อในพื้นที่ และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตู หรือพื้นที่ที่กำหนดได้
 • รองรับการเชื่อต่อใช้งานร่วมกับระบบFace Matching สำหรับใช้ในการสืบค้นใบหน้าของบุคคลต้องสงสัยที่เข้ามาในพื้นที่จากฐานข้อมูลด้วยภาพถ่าย หรือ Video
 • รองรับระบบWeb Dashboard สำหรับเรียกดูข้อมูลในระบบได้
 • รองรับการเชื่อมต่อใช้งานร่วมกับระบบTurnstile  ควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลได้
 • รองรับการใช้งานระบบ Face Terminal ร่วมกับอุปกรณ์ Time Attendance เพื่อบันทึกเวลาเข้าออก และเปิดไม้กั้น โดยผ่านระบบ Member App  และ Visitor App  ได้

ตัวอย่างการเชื่อมต่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Access Control และอุปกรณ์ Time Attendance

ตัวอย่างการเชื่อมต่อใช้งานเป็นระบบ Face Terminal ลงเวลาเขา-ออกของนักเรียน และแจ้งเตือนให้ทางผู้ปกครองทราบผ่าน Line Notification

ตัวอย่างการทำงานของระบบกล้องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ และลงเวลาเข้าออก  (Face Database Management Software for Face Terminal)

ราคาระบบกล้องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ และลงเวลาเข้าออก  (Face Database Management Software for Face Terminal)

• ระบบกล้องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ และลงเวลาเข้าออก  แบบ 1 กล้อง : ราคา  25,000 บาท / License / 1 อุปกรณ์  ตัวเครื่อง Face Terminal = 38,000 บาท / เครื่อง  , ขาตั้ง Face Terminal Stand = 9,900 บาท / ชิ้น
ทั้งนี้โครงสร้างของราคา ขึ้นอยุ่กับจำนวนการสั่งซื้อ ความสามารถที่ต้องการ และการเชื่อมต่อระบบอื่นๆ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

จุดเด่นของระบบกล้องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ และลงเวลาเข้าออก  (Face Database Management Software for Face Terminal)

 • โปรแกรมสามารถ Customize ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้
 • สามารถควบคุมการผ่านเข้าออกอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายเฝ้าระวังป้องกัน การระบาดของโรคโควิด 19
 • สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Time Attendance เพื่อบันทึกเวลาเข้าออก โดยสามารถประยุกต์ใช้กับระบบลงเวลาเข้าออกของพนักงานได้

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อเดมโม่โปรแกรมได้ที่  062-3656463