fbpx

Category: License Plate Recognition

ตำรวจทางหลวง”พะเยา ใช้เทคโนโลยีกล้องตรวจจับ SVCC จับรถสวมทะเบียน

“ตำรวจทางหลวง”พะเยา ใช้เทคโนโลยีกล้องตรวจจับ SVCC ตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัย หลังเจ้าของรถพบความผิดปกติ อาจถูกสวมทะเบียน พ.ต.ท.ดร.เจต จึงประเสริฐศรี สว.ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. พร้อมด้วย ร.ต.อ.สิทธิพันธ์ ปัญญา รอง สว.ส.ทล.5 กก.5 และเจ้าหน้าที่ “ตำรวจทางหลวง” หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแม่จัน เข้าตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัยสวมทะเบียน หลังได้รับแจ้งเตือนจากกล้องตรวจจับการกระทำความผิด จาก “ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบและเฝ้าระวังรถต้องสงสัย Suspect Vehicle Command Center (SVCC) …

เริ่ม ก.ย.นี้! ทดลอง M-Flow ด่านไร้ไม้กั้น “มอเตอร์เวย์” เดือนหน้าเปิดลงทะเบียนผูกบัญชีทะเบียนรถ

ทล.เตรียมเปิดลงทะเบียน ส.ค.นี้ระบบ M-Flow ด่านเก็บเงินไร้ไม้กั้น ผูกบัญชีทะเบียนรถ นำร่องมอเตอร์เวย์ 4 ด่าน เริ่มใช้ ก.ย. ส่วนทางด่วนฉลองรัฐเริ่มต้นปี 65 “ศักดิ์สยาม” สั่งกทพ.เลิก EMV เป็น M-Flow ทั้งหมด วานนี้ (15 ก.ค.) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ติดตามและเร่งรัดการพัฒนาและการเปิดให้บริการระบบ M-Flow …

“ดีป้า” ไม่รอโควิด เปิดตัว 5 เมืองอัจฉริยะต้นแบบนำร่อง Thailand Smart City

ดันเพิ่ม 3 เมืองเตรียมรอเคาะ พร้อมชงไอเดียจัดทำ Thailand Smart City Index (กรุงเทพมหานคร) – 24 พฤษภาคม 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ไม่รอโควิด เดินหน้าลุยพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย สร้างเมืองเดิมหน้าอยู่ เมืองใหม่ทันสมัย เกิดการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์บริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่ มีการบริการและบริหารจัดการเมืองอย่างเป็นระบบ เกิดความร่วมมือทั้งภาครัฐ-ภาคธุรกิจและประชาชน มุ่งเน้นประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข …