ชุดกล้อง ARH Red Light and Emergency Lane สำหรับงานตรวจจับรถยนต์ฝ่าไฟแดง และเลนฉุกเฉิน ซึ่งระบบจะทำการตรวจสอบรถที่กระทำผิดกฏจราจร โดยการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร หรือพื้นที่กำหนดห้ามจอดหรือห้ามวิ่งยานพาหนะในพื้นที่นี้ โดยระบบจะทำการตรวจสอบรถจากภาพวิดีโอที่ได้จากกล้อง ARH Red Light and Emergency Lane  ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขของการกระทำผิดกฏจราจร เมื่อมีรถคันใดเข้าสู่เงื่อนไขการกระทำผิด ระบบจะทำการบันทึกภาพรถคันดังกล่าวไว้ คือ ภาพก่อนกระทำผิด ภาพระหว่างกระทำผิด ภาพหลังกระทำผิด และภาพรถที่เห็นป้ายทะเบียนชัดเจน รวมทั้งคลิปภาพรถขณะกระทำผิดกฏสัญญาณไฟจราจรฝ่าไฟแดง เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานการกระทำผิด

คุณสมบัติของระบบ (Software)

 • ระบบสามารถตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรได้
 • ระบบสามารถตรวจจับผู้ฝ่าฝืนจอดรถ หรือวิ่งยานพาหนะในพื้นที่ห้ามได้
 • ระบบสามรถตรวจจับรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ได้
 • ระบบสามารถติดตามการเคลื่อนที่ของยานพาหนะได้
 • ระบบสามารถแยกประเภทยานพาหนะได้
 • มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลภาพ เช่น การค้นหา บันทึก แก้ไขต่างๆ
 • มีระบบส่งข้อมูลภาพผ่าน File transfer protocol
 • รองรับการอ่านป้ายทะเบียนได้หลายภาษา
 • รองรับฐานข้อมูล SQL ,MySQL ,Oracle
 • ระบบสามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับ ซอฟแวร์และระบบอื่นๆ เช่น แผ่นที่,report ต่างๆ

อุปกรณ์ติดตั้ง

 • กล้องสำหรับวิเคราะห์ตรวจจับการฝ่าสัญญาณไฟจราจร AHR Red Light and Emergency Lane และ Housing
 • กรณีเป็นกล้องจับป้ายทะเบียน LPR สามารถปรับเปลี่ยนระยะของเลนส์ได้ และ Housing
 • ชุด Infrared (กรณีในพื้นที่แสงน้อยและต้องการดูภาพกลางคืน)
 • ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลสเปกแนะนำ Corei7 Gen6 Speed 2.6GHz ,RAM 8GB ,HDD 1 TB
  Windows 7 professional or better หรือ Windows 10 professional or better
 • เครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์ในระบบ
 • อุปกรณ์ Network Switch
 • ชุดอุปกรณ์ Webserver (กรณีต้องการบริหารจัดการระบบที่ส่วนกลาง)
 • อุปกรณ์ ADSL Router (กรณีต้องการลิงค์และดูข้อมูลจากส่วนกลาง)

ตัวอย่างการทำงานของกล้องตรวจจับรถยนต์ฝ่าไฟแดง และเลนฉุกเฉิน

จุดเด่นของกล้องตรวจจับรถยนต์ฝ่าไฟแดง และเลนฉุกเฉิน

 • โปแกรมสามารถ Customize ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้
 • สามารถ แจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ไปยังโปรแกรม Video Management Software ที่ลูกค้าต้องการได้

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อเดมโม่โปรแกรมได้ที่  062-3656463