2D/3D Counting for Sop (Covid-19)  คือระบบตรวจนับจำนวนบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ ห้างร้าน โดยระบบจะแสดงจำนวนของคนที่เข้ามาในร้าน และออกจากร้าน รวมถึงจำนวนของคนที่ยังคงใช้บริการอยู่ภายในร้าน และสามารถแจ้งเตือนเมื่อผู้เข้าใช้บริการเกินค่าที่กำหนดไว้  ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับห้างร้าน ที่ต้องการจำกัดจำนวนคนเข้า-ออกร้าน เพื่อรองรับมาตรการ “เว้นระยะห่างทางสังคม ช่วงโควิด 19” โดยระบบสามารถรองรับขนาดของร้านค้าได้ดังนี้
 1. ร้านค้าขนาดเล็กที่จำกัดจำนวนคนเข้าร้านได้ไม่เกิน 10 คน
 2. ร้านค้าขนาดกลางที่จำกัดจำนวนคนเข้าร้านได้ไม่เกิน 20 คน
 3. ร้านค้าขนาดใหญ่ที่จำกัดจำนวนคนเข้าร้านได้ไม่เกิน 50 คน
ซึ่งระบบจะสามารถแสดงจำนวนคนเข้า-ออก และจำนวนคนที่ยังคงใช้บริการอยู่ร้านผ่านทางหน้าจอ Monitor ที่ Counter Cashier และ Monitor ที่แสดงหน้าร้าน เพื่อบอกสถานะให้กับผู้ที่มาใช้บริการ และพนักงานในร้านทราบสถานะเข้าใช้บริการของลูกค้าว่า “เข้าได้หรือไม่”  จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ และลดปัญหาความผิดพลาดในการทำหน้าที่ของบุคคลากรในการตรวจสอบและจัดระเบียบลูกค้าที่เข้าใช้บริการ

 

คุณสมบัติของระบบ (Software)

 • ระบบสามารถตรวจนับบุคคลด้วยความแม่นยำมากกว่า 90%
 • ระบบสามรถตรวจนับบุคคลได้แบบหลายคนหน้าพร้อมกัน
 • สามารถนับข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบ  Seamless Counting
 • รองรับการจัดเก็บข้อมูลรายงานการนับคนได้ภายในตัวกล้อง
 • มีระบบเรียกดูข้อมูลแบบ Report ในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟเส้น แผนภูมิแท่ง
 • สามารถติดตั้ง และกำหนดค่าในการใช้งานได้ง่าย
 • สามารถแยกแยะวัตถุที่ไม่ใช่มนุษย์ เช่น ตะกร้าช้อปปิ้ง และรถเข็น
 • ระบบสามารถบันทึกข้อมูลได้แบบไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดเก็บของคอมพิวเตอร์

 

คุณสมบัติของกล้องที่ใช้ตรวจจับ

 • มีควาละเอียดของภาพสูง (Network Camera) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2MP หรือดีกว่า
 • เป็นกล้องที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับงาน People Counting โดยเฉพาะ
 • มีซอฟแวร์สำหรับนับจำนวนบุคคลติดตั้งอยู่ในตัวกล้อง

 

อุปกรณ์ติดตั้ง

 • กล้อง 2D/3D People Counting
 • เครื่องบันทึกข้อมูลที่ติดตั้งซอฟแวร์ VAST2 สำรับบันทึกข้อมูล และแสดงผลการนับจำนวนผู้ใช้บริการ
 • จอแสดงผลสำหรับ Counter Cashier และ หน้าร้าน
 • เครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์ในระบบ (อุปกรณ์เสริม เพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์จากไฟฟ้าตก หรือไฟฟ้าดับ)
 • อุปกรณ์ Network Switch (อุปกรณ์เสริม)

 

ลักษณะการติดตั้ง

 • ตำแหน่งติดตั้งกล้องอยู่บริเวณเหนือประตูทางเข้า-ออก ของร้าน
 • มุมกล้องในการตรวจนับคนจะต้องไม่มีวัตถุมาบดบัง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด

 

โครงสร้างระบบ

ตัวอย่างการทำงานของกล้อง 2D/3D People Counting

 

ราคาระบบกล้องนับจำนวนผู้ใช้บริการ แบบจำกัดจำนวนคน (2D/3D Counting for Sop (Covid-19))
 1. 2D Counting Set ติดตั้งใช้งานภายในร้านแบบ Indoor กล้อง 1 ตัว พร้อมจอแสดงผลต่อกับเครื่องบันทึก ND9322P เพื่อแสดงจำนวนผู้ใช้บริการในร้าน ราคา 29,000 บาท
 2. 3D Counting Set ติดตั้งใช้งานภายในร้านแบบ Indoor กล้อง 1 ตัว พร้อมจอแสดงผลต่อกับเครื่องบันทึก ND9322P เพื่อแสดงจำนวนผู้ใช้บริการในร้าน ราคา 45,000 บาท
จุดเด่นของระบบกล้องนับจำนวนผู้ใช้บริการ แบบจำกัดจำนวนคน (2D/3D Counting for Sop (Covid-19))
 • สามารถแสดงจำนวนคนเข้า-ออกร้าน และคนที่ยังใช้บริการภายในร้านได้
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อผู้เข้าใช้บริการเกินค่าที่กำหนดไว้
 • สามารถติดตั้ง และกำหนดค่าในการใช้งานได้ง่าย
 • สามารถเรียกดูข้อมูล Report ในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟเส้น แผนภูมิแท่ง ได้

 

 

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อเดมโม่โปรแกรมได้ที่ 0623656463