fbpx

เริ่ม ก.ย.นี้! ทดลอง M-Flow ด่านไร้ไม้กั้น “มอเตอร์เวย์” เดือนหน้าเปิดลงทะเบียนผูกบัญชีทะเบียนรถ

ทล.เตรียมเปิดลงทะเบียน ส.ค.นี้ระบบ M-Flow ด่านเก็บเงินไร้ไม้กั้น ผูกบัญชีทะเบียนรถ นำร่องมอเตอร์เวย์ 4 ด่าน เริ่มใช้ ก.ย. ส่วนทางด่วนฉลองรัฐเริ่มต้นปี 65 “ศักดิ์สยาม” สั่งกทพ.เลิก EMV เป็น M-Flow ทั้งหมด

วานนี้ (15 ก.ค.) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม
ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ติดตามและเร่งรัดการพัฒนาและการเปิดให้บริการระบบ M-Flow ของกรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 เพื่อแก้ไขปัญหารถติดหน้าด่าน โดยวางระบบให้สามารถบูรณาการกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ในการพัฒนา M-Flow ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) ซึ่งเป็นระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติในรูปแบบการอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ ร่วมกับระบบการตรวจจับยานพาหนะอัตโนมัติ (Automatic Vehicle Identification : AVI) โดยผู้ใช้รถยนต์สามารถขับขี่ผ่านบริเวณด่านฯ ที่จะมีการติดตั้งโครงเสาแขวนสูงเหนือศีรษะ (Overhead Gantry) พร้อมอุปกรณ์ระบบตรวจจับยานพาหนะอัตโนมัติ (AVI) ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ (Automated License Plate Recognition : ALPR) โดยไม่ต้องหยุดหรือชะลอรถ

ขณะนี้การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ บน M-Flow Gantry ทั้ง 4 ด่าน (ด่านทับช้าง 1, 2 และด่านธัญบุรี 1, 2) ของมอเตอร์เวย์สาย 9 การเชื่อมต่อข้อมูลกับทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกและทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงกายภาพบริเวณช่องทาง การเชื่อมต่อระบบ M-Flow Back Office

นอกจากนี้ ทล.จะได้มีการกำหนดกลยุทธ์ แนวทาง และแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบ M-Flow ภายใต้ภารกิจ “สร้างเอกลักษณ์ความเป็น M-Flow” “สร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้าผู้ใช้งาน M-Flow” และ “สร้างความตระหนักรู้และจดจำ M-Flow”

โดยจะทดสอบระบบลงทะเบียนการใช้บริการระบบ M-Flow ระหว่างวันที่ 24-30 กรกฎาคม 2564 จากนั้นจะเริ่มเปิดให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2564 ก่อนดำเนินการทดสอบเสมือนจริงในเดือนกันยายน 2564 คาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2564

สำหรับการพัฒนาระบบ M-Flow ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ระยะที่ 1 บริเวณทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 3 ด่าน (จตุโชติ, สุขาภิบาล 5-1 และสุขาภิบาล 5-2) ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวน การคัดเลือกผู้รับจ้าง คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในต้นปี 2565 และระยะที่ 2 บริเวณทางพิเศษฉลองรัช บูรพาวิถี และกาญจนาภิเษก จำนวน 60 ด่าน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในต้นปี 2566

@ สั่งทางด่วนเลิกระบบ EMV ปรับเป็น M-Flow ลดซ้ำซ้อน

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ให้ กทพ.พิจารณาการเปลี่ยนถ่ายจากระบบ EMV ไปเป็นระบบ M-Flow ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ได้สั่งการให้ ทล.พิจารณาเพิ่มเติมช่องทางการลงทะเบียนระบบ M-Flow ให้มากขึ้น เช่น Modern trade สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ชุมชน เป็นต้น และวางระบบติดตามและประเมินผลระบบ M-Flow รวมทั้งการบริหารจัดการจราจรเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ให้สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการด้วย

โดยย้ำให้เร่งรัดประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนและเปิดใช้ระบบ M-Flow เพื่อสร้างการรับรู้
และความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดทำโฆษณา/สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในการใช้ระบบด้วย

และให้ ทล.ร่วมกับ กทพ.ประสานงานและบูรณาการกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของระบบ M-Flow และประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบดังกล่าวร่วมกัน, พิจารณาเกี่ยวกับการตีเส้นสีเพื่อแบ่งระหว่างช่อง M-Flow กับ EasyPass/M Pass ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน รวมถึงการติดตั้ง Barrier/Guidepost เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ช่องทาง M-Flow ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อไม่ให้เกิดการตัดกระแสการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง

 

เครดิตข้อมูลข่าวโดย :  https://mgronline.com/

Leave a Reply