fbpx

FACE RECOGNITION กับการใช้ยืนยันตัวตนเข้าออกสถานที่ ดีอย่างไร?

Face recognition เป็นกระบวนการจดจำใบหน้า ซึ่งจะทำการเปรียบเทียบกับใบหน้าที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่เราได้เคยลงทะเบียนไว้ เพื่อระบุว่าใบหน้าที่ตรวจจับได้นั้น ตรงกับบุคคลใด โดยใช้ Algorithm ในการวิเคราะห์จากองค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่บนใบหน้า https://www.dia.co.th/ ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากในปัจจุบัน ตัวอย่างของการนำ Face Recognition ไปใช้ เช่น การแท็กรูปโดยใช้ใบหน้าของ Facebook, การสแกนใบหน้าล็อคโทรศัพท์ หรือการยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือของธนาคาร นั่นเอง

Face recognition ในปัจจุบันถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ เช่น คอนโดบางแห่งใช้ระบบ face recognition ในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าออกบริเวณคอนโดหรือสั่งเปิดปิดประตู และอนุญาตเข้าออกพื้นที่บางส่วนได้โดยใช้ใบหน้าแทนการใช้บัตรหรือการสแกนลายนิ้วมือ สำนักงานหรือตึกออฟฟิตทั่วไปก็ได้เริ่มนำระบบ Face recognition มาใช้ในการลงเวลาเข้าออกงานแทนการใช้บัตรหรือการสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งการใช้ Face recognition หรือระบบจดจำใบหน้าจะช่วยยืนยันตัวตนได้ชัดเจนมากที่สุดโดยการใช้ใบหน้าที่สามารถแยกได้ทันทีว่าบุคคลนั้นเป็นใคร รวดเร็วและสะดวกกว่าการใช้บัตร และลายนิ้วมือ ยิ่งในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ทำให้ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับพื้นที่หรือของใช้สาธารณะ รวมถึงต้องระมัดระวังในการหยิบจับสิ่งของรอบตัว การยืนยันตัวตนโดยการใช้บัตรและนิ้วย่อมมีความเสี่ยงที่จะต้องสัมผัสกับเชื้อโรคที่มองไม่เห็นมากกว่าการยืนยันโดยใช้ใบหน้า

Dynamic Intelligence Asia (dIA) นำเสนอ FaceRecognition SmartSeries Solution ที่จะช่วยให้การยืนยันตัวตนเข้าออกสถานที่เป็นเรื่องที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องสแกนนิ้วหรือบัตร ไม่ต้องยืนต่อคิว ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการสัมผัสเชื้อโรค เพียงแค่เดินผ่านในพื้นที่ที่กำหนดไว้ AI ก็สามารถตรวจจับยืนยันใบหน้าบุคคล และอนุญาตเข้าออกพื้นที่หรือเปิดปิดประตูได้ทันที รวมถึงสามารถบันทึกเวลาการเข้าออกพื้นที่ตามรายบุคลได้อัตโนมัติ ที่สำคัญเป็นระบบ Multi detection สามารถตรวจจับและยืนยันใบหน้าได้พร้อมกันหลายหน้า เหมาะกับการใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 ให้เข้ากับ New normal ด้วย dIA FaceRecognition SmartSeries

 

 

 

เครดิตข้อมูลข่าวโดย : https://www.ryt9.com

Leave a Reply