fbpx

เทศบาลนครอุดรธานีเดินหน้านโยบายเมืองแห่งความปลอดภัย ติดกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วเมือง

เทศบาลนครอุดรธานี นำโดย นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เดินหน้านโยบายสร้างเมืองอุดรธานีให้เป็นเมืองแห่งความปลอดภัย Smart Safety City ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อเฝ้าระวังและเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

จุดเริ่มต้นการดำเนินโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2554 โดยเป็นเพียงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบนถนนสายหลักและตามแยกต่างๆ 16 ทางแยก เพื่อตรวจสอบสภาพการจราจรและเก็บข้อมูลสำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองเท่านั้น และด้วยการขยายตัวของเมืองที่มีผลต่อสภาพการจราจรหนาแน่นยิ่งขึ้น ทำให้เกิดโครงการระยะที่ 2 ในปี 2556-2561 ที่เป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และระบบควบคุมการจราจรอัจฉริยะ เพื่อประเมินและแก้ปัญหาการจราจรเพิ่มอีก 48 ทางแยก และจากการดำเนินการในระยะนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนในการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามและใช้เป็นหลักฐานในการคลี่คลายคดีต่างๆ กรณีที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนน เหตุอาชญกรรม หรือชิงทรัพย์ภายในชุมชน หรือตามตรอกซอกซอยต่างๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนำมาสู่การขยายโครงการระยะที่ 3 ในปี 2563 เพิ่มการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในชุมชนต่างๆ รวม 1,160 ตัว ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ทั้ง 105 ชุมชม โดยแบ่งเป็นการติดตั้งบนถนนสายหลักในชุมชน สวนสาธารณะ รวมถึงจุดเสี่ยงหรือมุมอับที่มักเกิดอาชญากรรม

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า “ระบบ CCTV เป็นอีกหนึ่งในนโยบาย Smart City ที่เทศบาลนครอุดรธานีให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ซึ่งมีการเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยเมือง เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีที่มีเหตุร้ายเกิดขึ้น การค้นหาหลักฐานและการติดตามผู้กระทำความผิดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา

ซึ่งประชาชนสามารถมาเขียนคำร้องเพื่อขอข้อมูลจากกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อนำไปประกอบหลักฐานได้ที่ศูนย์ควบคุมสั่งการจราจรและสารสนเทศ ชั้น 7 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน @นครอุดรธานี เพื่อดูภาพจากกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและก่อให้เกิดความอุ่นใจให้แก่ผู้คนที่อยู่อาศัย และนักท่องเที่ยว รวมถึงนักธุรกิจที่เดินทางมายังอุดรธานี ดังคำกล่าวที่ว่า “คนอยู่ก็รู้สึกอุ่นใจคนมาเที่ยวก็ปลอดภัย”

ในอนาคตเทศบาลนครอุดรธานียังมีแผนยกระดับระบบ CCTV เพื่อต่อยอดการพัฒนาใช้ข้อมูลจากระบบกล้องวงจรปิดเพื่อบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยเมือง (Big data Analytic) ให้เป็นจุดแจ้งเหตุ จุดกระจายข้อมูล การมีเทคโนโลยีตรวจจับความเร็วเพื่อควบคุมการขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกินกำหนดในเขตเมืองเพื่อลดอุบัติเหตุ

โดยมีการนำ AI มาใช้ในการตรวจจับป้ายทะเบียน และสามารถคัดแยกประเภทและสีของรถได้แบบอัตโนมัติรวมทั้งมีเทคโนโลยีในการวัดอุณหภูมิ วัดคุณภาพอากาศเพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเมือง การแก้ปัญหาต่างๆ ให้การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างมีระบบ และสอดคล้องต่อความเป็นอยู่ของประชาชนมากที่สุด

 

 

เครดิตข้อมูลข่าวโดย :  https://mgronline.com

Leave a Reply