fbpx

ทางหลวงเผย อุบัติเหตุลดลง 14% เตรียมเพิ่มตรวจจับความเร็วหวังตัวเลขลดลงอีก

ทล. สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือน มี.ค.63 ลดลง 14% ชี้เส้นทางเกิดอุบัติเหตุสูงสุด พบ ทางหลวงหมายเลข 9 คลองพระยาสุเรนทร์ – บางพลี จำนวน 35 ครั้ง เดินหน้างัดมาตรการตรวจจับความเร็วยานพาหนะ หวังลดอุบัติเหตุ

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.)  ได้ทำการสรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำ  เดือนมีนาคม 2563 โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 1,251 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 215 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 1,051 คน จำนวน  รถที่เกิดอุบัติเหตุ 2,302 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 18 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 14% ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 10% บาดเจ็บลดลง 20% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 4% ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 75% (939 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 8% (97 ครั้ง) หลับใน 6% (76 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 4% (55 ครั้ง)

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 64% (801 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 14% (181 ครั้ง) และทางแยกระดับเดียวกัน 7% (82 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 31% (721 คัน) รถยนต์นั่ง 20% (454 คัน) และรถจักรยายนต์ 11% (242 คัน) ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 26% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21% และภาคตะวันตก 13%  นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 9 คลองพระยาสุเรนทร์ – บางพลี จำนวน 35 ครั้ง หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่าจังหวัดชลบุรีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสุพรรณบุรี ตามลำดับ

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ  ที่อาจเกิดขึ้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย

 

 

เครดิตข้อมูลข่าวโดย :  https://www.springnews.co.th

 

 

Leave a Reply