fbpx

เตรียมออกกฎห้ามบิ๊กไบค์วิ่งแทรกช่องจราจร-จำกัดความเร็วไม่เกิน80

คมนาคมเตรียมออกฎคุมเข้มบิ๊กไบค์ ห้ามวิ่งแทรกช่องจราจรต้องจอดเข้าแถวเหมือนรถยนต์ จำกัดความเร็วในเขตชุมชนไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้จัดประชุมแนวทางวางมาตรฐานความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย กระทรวงคมนาคมจะตั้งคณะทำงานเร่งสรุปผลแนวทางดำเนินการภายใน 30 วัน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบต่อไป ซึ่งบางมาตรการสามารถออกมาบังคับใช้ได้ภายในปี 2562 ผ่านทางประกาศกระทรวงคมนาคม บางเรื่องต้องใช้เวลาดำเนินงานผ่านการแก้กฎหมายขนส่งและจราจรของประเทศ

สำหรับเริ่มาตรการบังคับใช้กฎหมาย เข้มงวดและเพิ่มโทษของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ เริ่มจากการนำระบบตัดแต้มมาใช้กับรถจักรยานยนต์พร้อมด้วยการเริ่มใช้กล้องจับผิดพฤติกรรมการขับขี่รถขนาดเล็กและเชื่อมระบบใบสั่งกับใบขับขี่ ใครไม่จ่ายห้ามต่อภาษีประจำปีเป็นต้น

ขณะที่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือ “บิ๊กไบค์” จะมีการออกกฎหมายห้ามวิ่งแทรกในช่องจราจรเหมือนมอเตอร์ไซด์ขนาดเล็ก ซึ่งบิ๊กไบค์ต้องจอดรอรถติดเข้าแถวเหมือนรถยนต์ มิเช่นนั้นจะมีระบบกล้องจับผิดพฤติกรรมเพื่อลงโทษ

นอกจากนี้จะพิจารณาควบคุมความเร็วบิ๊กไบค์อย่่างเข้มงวดและห้ามขับเกิน 80 กม./ชม. ในเขตเมืองและชุมชน

ขณะที่ด้านการท่องเที่ยวนั้นจะศึกษาแนวทางออกกฎหมายควบคุมกิจการเช่ารถมอเตอร์ไซด์ตามจุดท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อกำกับดูแลและบังคับให้ชาวต่างชาติที่จะเช่ารถจักรยานยนต์ต้องมีใบขับขี่มาด้วย ปัจจุบันไม่มีกฎหมายควบคุม นักท่องเที่ยวเช่าได้อย่างเสรี ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวมาเสียชีวิตบนท้องถนนในไทยจำนวนมาก

นอกจากนี้จะเพิ่มความเข้มงวดการติดตามรถจักรยานยนต์ในท้องถิ่นที่มักจะไม่นำรถมาต่อภาษีและตรวจสภาพ จึงกระทบต่อความปลอดภัย

ขณะที่กฎหมายควบคุมเด็กแว๊นซึ่งเป็นคำสั่ง ม.44 นั้น รัฐบาลชุดนี้จะนำเรื่องดังกล่าวมาจัดทำเป็นกฎหมายทั่วไปเพื่อบังคับใช้ระยะยาว ส่งเสริมเรื่องห่วงโซ่แห่งความรับผิดชอบ (Chain of responsibility) กล่าวคือ จะมีการลงโทษผู้เป็นเจ้าขอวรถด้วยในกรณีที่ผู้ยืมรถไปขับจนเกิดอุบุติเหตุ และจะมีการลงโทษผู้ปกครองด้วยหากเด็กแว๊นนำรถจักรยานยนต์ไปก่อความวุ่นวายหรือเกิดอุบัติเหตุ

นายจิรุตม์กล่าวต่อว่าแก้ไขใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์ (Driving License) โดยจะมีการแก้กฎหมายเพื่อแยกประเภทใบขับขี่จักรยานยนต์แบ่งเป็นขนาดเล็กและขนาดใหญ่(บิ๊กไบค์)? หลังจากนี้จะลงรายละเอียดขนาดของเครื่องยนต์ตามใบขับขี่ เช่น รถขนาดเล็กไม่เกิน 100 cc และรถบิ๊กไบค์ตั้งแต่ 300-400 cc ขึ้นไป

นอกจากนี้จะเพิ่มความเข้มงวดเรื่องการสอบภาคปฏิบัติเพื่อออกใบขับขี่ โดยเฉพาะบิ๊กไบค์ที่ต้องจัดทำสนามสอบภาคปฏิบัติใหม่ ควบคู่ไปกับการนำระบบจำลองสถานการณ์จริง (Simulator)?มาใช้ร่วมกับบททดสอบภาคปฏิบัติ เช่นเดียวกับที่ประเทศญี่ปุ่น ใช้การทดสอบระดับนี้ในการวัดจิตสำนึกความปลอดภัย (Safety Mindset) มาเป็นหนึ่งในเกณฑ์ให้คะแนนผู้ขับขี่ด้วย เหตุการจำลองเสมือนจริงอาทิ การขับบนสภาพฝนตกถนนลื่น สถานกรณ์มีรถหรือวัตถุพุ่งตัดหน้า สถานการณ์กลับรถและสถาการณ์คับขันเมื่อรถกำลังจะชนเป็นต้น

นายจิรุตม์กล่าวอีกว่าด้่านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการปรับถนนให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ โดยจะเริ่มเส้นทางนำร่องที่จะแยกช่องจราจรสำหรับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะเพื่อแบ่งช่องจราจรกับรถยนต์ทั่วไปเลย ซึ่งจะมีการนำร่องทั้วถนนในต่างจังหวัดและในกรุงเทพ ส่วนในพื้นที่เมืองหลวงในจุดที่อันตรายอย่างสะพานข้ามแยกที่มีลักษณะแคบหรืออุโมงค์นั้น จะต้องเข้มงวดห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ทางดัวกล่าวโดยเด็ดขาด ขณะที่พื้นที่ในต่างจังหวัดจะพัฒนาสะพานกลับรถสำหรับรถจักรยานยนต์เท่านั้นเพิ่มเข้าไปในหลายจุด

อย่่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมมีแนวคิดนำร่องเส้นทางที่จักรยานยนต์สามารถวิ่งสวนเลนได้ เช่น ถนนทางหลวงขนาดใหญ่หรือมอเตอร์เวย์ที่มีช่องถนนหลักและมีทางคู่ขนานขนาบข้่าง ซึ่งจะปรับทางคู่ขนานให้รถวิ่งสวนทางกันได้ พร้อมติดตั้งป้่ายจราจรและแสงไฟส่องสว่างให้ชัดเจน หวังแก้ปัญหาการขับรถย้อนศรแบบผิดกฎหมาย

เช่นเดียวกับด้านตัวยานพาหนะ บริษัทผู้ผลิตและขายรถจักรยานยนต์ในไทย ต้องใช้มาตรฐานจักรยานยนต์ตามหลักสากล เช่น การติดตั้งเบรกระบบ ABS และระบบเบรก CBS ตามประเภทของตัวรถ ควบคู่ไปกับการติดตั้งเครื่องหมายระบุขนาดเครื่องยนต์ cc ของรถจักรยานยนต์ทุกคน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้จากสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนพบว่ามากกว่า 74% เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์ ส่งผลให้ไทยติดอันดับที่ 9 ของประเทศที่มีคนตายบนท้องถนนมากที่สุดในโลก ดังนั้น นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการ พร้อมวางแนวทางเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ผ่านมาตรการ 7 ข้อ

 

เครดิตข้อมูลข่าวโดย :  https://www.posttoday.com

 

 

Leave a Reply