fbpx

นำร่อง 5 สนามบินอัจฉริยะ สแกนใบหน้า ไม่ต้องโชว์พาสปอร์ต

‘คมนาคม’ ผุดไอเดียสนามบินอัจฉริยะ ใช้ระบบสแกนใบหน้า-ขึ้นเครื่องบินไม่ต้องใช้พาสปอร์ต นำร่องสนามบินหลัก 5 แห่ง เสริมการท่องเที่ยวควบแก้แออัด พร้อมสั่งพัฒนา co-working space ภายในสนามบิน

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างศึกษาและผลักดันการใช้เทคโนโลยีสแกนใบหน้าในสนามบินเข้ามาใช้ภายในสนามบินภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งจะมีการตั้งคณะทำงาน ประกอบไปด้วย กรมท่าอากาศยาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย เพื่อหาแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ควบรวมข้อมูลของหน่วยงานความมั่นคงกับข้อมูลในการเดินทางผ่านสนามบินและข้อมูลด้านนักท่องเที่ยว นำไปสู่การเชื่อมโยงระบบในภาพกว้างที่สามารถแก้ปัญหาสนามบินแออัดไปพร้อมกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว สร้างความประทับใจให้ผู้เดินทางเข้ามายังประเทศไทย

สำหรับเทคโนโลยีสแกนใบหน้าเป็นเพียงหนึ่งในส่วนประกอบของแผนพัฒนาสนามบินอัจฉริยะ(Smart Airport)ทั่วประเทศ ซึ่งตนตั้งเป้านำร่องในสนามบิน 5 แห่ง โดย เน้นสนามบินที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เช่น สนามบินกระบี่ สนามบินสุราษฎร์ธานี สนามบินอุดรธานี สนามบินอุบลราชธานีและสนามบินขอนแก่น โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีครอบคลุมด้าน การเดินทาง ความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสาร ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมแผนดำเนินงานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสนามบิน

นอกจากนี้ตนได้มอบนโยบายให้สนามบินทั้ง 5 แห่งดังกล่าวนั้นเร่งรัดการพัฒนาจุดพักรอเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่เจอปัญหาเที่ยวบินดีเลย์และเป็นจุดพักผ่อนให้กับคนที่รอขึ้นเครื่องบิน ซึ่งแบ่งการพัฒนาเป็น 2 รูปแบบ คือ 1.ห้องนอนสำหรับผู้โดยสารที่รอขึ้นเครื่อง 2.สถานที่นั่งพักผ่อนและทำงานชั่วคราวแบบ co-working space

อย่างไรก็ตามระบบสแกนใบหน้า ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศกลุ่มประเทศยุโรปและฝั่งอเมริกาใต้ ซึ่งในภูมิภาคอาเซียนมีสนามบินสิงคโปร์ที่สามารถทำได้ และรัฐบาลมาเลเซียกำลังศึกษาอยู่เช่นกัน จึงเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่จะพัฒนาเทคโนโลยีแบบนี้เพื่อก้าวทันเพื่อนบ้านในอาเซียน เพราะไทยเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งสำคัญของภูมิภาคและของทวีปเอเชีย ซึ่งการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนสามารถลดระยะเวลาในการเช็คอินลงได้ 50%

ดังนั้นเมื่อนำระบบดังกล่าวมาใช้แล้ว คนไทยจะสามารถขึ้นเครื่องบินได้โดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชนอีกต่อไป เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวที่อาจจะไม่ต้องใช้พาสปอร์ตหากทำการบินในประเทศไทย ซึ่งระบบตรวจสอบจะมีการสแกนใบหน้าเพียงครั้งเดียวที่เคาน์เตอร์เช็คอินภายในสนามบิน จากนั้นสามารถเดินขึ้นเครื่องบินได้เลยโดยไม่ต้องมีการแสดงบัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือ บอร์ดดิ้งพาสอีกต่อไป ในปัจจุบันการโดยสารทางเครื่องบินกว่าจะขึ้นเครื่องได้ต้องแสดงบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตเกือบ 4 ครั้งต่อเที่ยวบิน

ทั้งนี้บริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญได้รายงานว่าในอนาคตสามารถพัฒนาไปถึงขั้นผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวไม่ต้องมาเช็คอินที่สนามบินเลย สามารถพิมพ์ตั๋วเครื่องบินและติดแท็กกระเป๋าเดินทางได้ตั้งแต่ที่โรงแรม หรือสถานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาต เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางมีจุดเช็คอินตามสถานที่ต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องมาแออัดกันที่สนามบินอีกต่อไปแล้ว

 

 

เครดิตข้อมูลข่าวโดย :  https://www.posttoday.com

 

 

Leave a Reply