fbpx

ดอนเมืองปริ! “ทอท.”เพิ่มช่องเช็คอิน-ที่จอดรถอัตโนมัติ เสร็จก.ย.นี้

สนามบินดอนเมืองปริ ทอท.เพิ่มช่องเช็คอิน-ที่จอดรถอัตโนมัติแก้คอขวด เสร็จก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความแออัดภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินดอนเมือง

ประกอบด้วย การบริหารระบบอาคารจอดรถ 7 ชั้น จุดตรวจผู้โดยสารขาเข้าและขาออก จุดให้บริการขอตรวจลงตราวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ (VOA) พร้อมรับฟังรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารจอดรถแห่งใหม่ ตรวจทางเลื่อนชั้น 2 ที่มีกรณีผู้โดยสารร้องเรียน ตรวจพื้นที่ Bus Gate ระหว่างประเทศ

ADVERTISEMENT

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า การตรวจสนามบินดอนเมือง เป็นการติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาความแออัดในอาคารผู้โดยสารตามที่ได้มีข้อสั่งการไว้ โดยสั่งการให้ดำเนินการใช้ระบบ CCTV เข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ในการระบายผู้โดยสารเข้าช่องตรวจ พร้อมทั้งให้อำนวยความสะดวกผู้โดยสารระหว่างรอคิว โดยที่ผู้บริหารสามารถเข้าตรวจสอบและสั่งการผ่านระบบดังกล่าวได้ทันที

สำหรับอาคารจอดรถให้เร่งดำเนินการใช้ระบบอัตโนมัติในระยะเร่งด่วนใน 1 เดือน ก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านอย่างเต็มระบบในปี 2563 ส่วนการแก้ปัญหาในส่วนผู้โดยสารขาออกให้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในการช่วยอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ทั้งนี้ เน้นย้ำให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ และอยู่บนมาตรการความปลอดภัยสากล

ปัจจุบันสนามบินดอนเมืองมีจำนวนผู้โดยสาร 40 ล้านคนต่อปี แต่อาคารสนามบินมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี ซึ่งจากการศึกษาปัญหาความแออัดพบว่าเกิดปัญหาคอขวดในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าบริเวณจุดบริเวณตรวจสอบหนังสือเดินทาง และพื้นที่จัดทำแบบการขอตรวจลงตราวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ (VOA) โดยได้มีการแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนด้วยการเพิ่มพื้นที่ให้บริการ VOA พร้อมการให้บริการเชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสาร

สำหรับผู้โดยสารขาออกได้มีการแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนประกอบด้วย การเพิ่มเคาน์เตอร์เช็คอินในอาคารผู้โดยสาร 1 จำนวน 16 เคาน์เตอร์ จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการเช็คอิน 15% มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 2562 และการขยายพื้นที่ Bus Gate ระหว่างประเทศ

ส่วนการแก้ปัญหาระยะต่อไปจะมีแผนการสร้างอาคารรองรับผู้โดยสารสำหรับกรุ๊ปทัวร์ เพิ่มพื้นที่รอตรวจหนังสือเดินทาง เพิ่มช่องตรวจผู้โดยสารระหว่างประเทศ 4 ช่อง รวมเป็น 12 ช่อง มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2563 และเพิ่มพื้นที่จัดทำแบบการขอ VOA เพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอีก 12 ช่องตรวจ รวมเป็น 51 ช่องตรวจ มีกำหนดแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 2563

ทั้งนี้จากการดำเนินการทั้งหมดจะสามารถทำให้ท่าอากาศยานดอนเมืองมีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารทั้งขาเข้าขาออกทั้ง 40 ล้านคนต่อปี เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

 

 

เครดิตข้อมูลข่าวโดย :  https://www.prachachat.net

 

 

Leave a Reply