fbpx

จัดระเบียบจุดจอด “จักรยาน-มอเตอร์ไซค์” บนทางแยก

เช้านี้หลายท่านอาจสงสัย..?แถบสีเขียวหลายแยกบน   ถนน    คืออะไร

เป็นแนวเขตให้รถจักรยานยนต์ขึ้นมาจอดแถวหน้า​ไม่ต้องแซกช่องว่างระหว่างรถยนต์ลดอุบัติเหตุในจังหวะรถออกตัวไฟเขียว​ และรถยนต์ไม่ควรล้ำเข้าไปจอดนะครับ

การจัดทำจุดหยุดรถสำหรับจักรยานและจักรยานยนต์บริเวณทางแยกนี้ เป็นการขยับเส้นหยุดสำหรับรถยนต์ถอยหลังมาจากเส้นหยุดเดิม ทำพื้นผิวถนนให้เป็นสีเขียว และลงสีรูปจักรยานและจักรยานยนต์ เพื่อให้ทราบว่าเป็นพื้นที่หยุดรถสำหรับจักรยาน-จักรยานยนต์ และที่ด้านไหล่ทางก็ทำช่องทางให้จักรยาน-จักรยานยนต์สำหรับวิ่งขึ้นมาบริเวณ Bike Box

“เป็นการแบ่งประเภทและจัดลำดับของผู้ใช้ทางที่ต่างชนิดกันให้เป็นกลุ่มก้อน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ทางทุกประเภท โดยเฉพาะผู้ใช้จักรยานและจักรยานยนต์ถือเป็นผู้ใช้ทางกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งบนท้องถนน ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรงกับผู้ใช้จักรยาน-จักรยานยนต์ มีโอกาสจะรุนแรงกว่าผู้ใช้รถประเภทอื่น”

ในหลายประเทศได้นำ Bike Box ไปใช้ตามเมืองใหญ่ที่มีผู้ใช้รถจักรยาน หรือ จักรยานยนต์จำนวนมากบนท้องถนน เช่น สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน โดยประโยชน์ของ Bike Box ทำให้รถจักรยาน-จักรยานยนต์รวมตัวเป็นกลุ่ม ทำให้ผู้ใช้รถประเภทอื่นสังเกตเห็นได้ชัด ลดอันตรายที่จะเกิดกับจักรยานและจักรยานยนต์ทั้งในการหยุดรอไฟสัญญาณและการออกตัวจากทางแยก อีกทั้งยังลดความล่าช้าในการออกตัวของรถที่จอดผสมกัน และช่วยให้จักรยาน–จักรยานยนต์เลี้ยวได้ง่ายขึ้น

 

 

เครดิตข้อมูลข่าวโดย :  https://www.facebook.com/ThaiRescueNews

 

 

Leave a Reply