fbpx

วิ่งมาราธอนจีนเตรียมเริ่มใช้เครื่องจับโกง

ผู้จัดการแข่งขันวิ่งรายการต่างๆในประเทศจีน เริ่มใช้ระบบการจดจำใบหน้าเข้าช่วยเหลือในการแข่งขันหลังจากเกิดกรณีการโกงด้วยวิธีต่างๆ

โดยในช่วงหลังชาวจีนนิยมในการวิ่งมาราธอนเป็นอย่างมาก จึงเกิดการจัดแข่งขันหลายรายการในปีนี้ เหตุเดิมในปี 2011 มีงานเพียงแค่ราวๆ 22 งานต่อปี แต่ปัจจุบันได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นกว่า 1,100 งาน

ถึงกระนั้นได้เกิดเหตุการณ์การโกงการวิ่งมากขึ้น ทั้งการใช้ทางลัดจนทำให้เล้นทางวิ่งสั้นลง และนำเอาคนอื่นมาวิ่งแทนระหว่างแข่งขัน เป็นต้น

ทำให้ล่าสุดบรรดาผู้จัดการแข่งขันต่างเห็นพ้องต้องกันที่จะใช้เทคโนโลยีในการ “ตรวจจับใบหน้า” ของผู้เข้าแข่งขัน เพื่อไม่ให้เกิดการโกงการแข่งขันขึ้น เพื่อช่วยตรวจสอบว่านักวิ่งมีได้เปลี่ยนตัว หรือใบหน้าตรงกับตัวตนที่ลงทะเบียนเอาไว้หรือไม่ โดยจะเริ่มในรายการแรกคือ  “คุนหมิงมาราธอน” ที่คาดกันว่าจะมีนักวิ่งจากทั่วประเทศและทั่วโลกรวมกันกว่า 6,000 คน

 

 

เครดิตข้อมูลข่าวโดย :  http://www.komchadluek.net

 

 

Leave a Reply