fbpx

ปักกิ่งเริ่มใช้ระบบเก็บค่าจอดรถอัจฉริยะ

เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูประบบการบริหาร-จัดการที่จอดรถในเมืองหลวงของจีน

สำนักงานคณะกรรมการการขนส่งแห่งกรุงปักกิ่ง รายงานว่า จะเริ่มใช้ระบบจัดเก็บค่าจอดรถแบบริมถนนอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบในย่านตงเฉิ ง ซีเฉิง และทงโจวของกรุงปักกิ่งตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ปีหน้าเป็นต้นไป

ปัจจุบัน ทางการปักกิ่งดำเนินการติดตั้งมิเตอร์จอดรถอิเล็กทรอนิกส์ที่จุดจอดรถในพื้นที่ของทั้ง 3 ย่านมากกว่า 12,000 จุดขณะที่ย่านอื่นๆ ของกรุงปักกิ่งอยู่ระหว่างปฏิรูปการจัดการที่จอดรถและยังใช้ระบบแบบเหมาจ่ายให้ชุมชน

นอกจากนี้ ผู้สนใจใช้บริการสามารถเลือกชำระค่าจอดรถผ่านแอพพลิเคชันวีแชท หรืออาลีเพย์ได้ จากนั้น ทางการปักกิ่งจะเริ่มเปิดใช้ระบบเก็บค่าจอดรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์ในย่านฉาวหยาง ไห่เตี้ยน เฟิงไถ และสือจิ่งซาน ในวันที่ 1 ก.ค.ปีหน้า และวันที่ 1 ธ.ค.ปีหน้า ย่านต่างๆ ที่เหลือของปักกิ่งจึงจะเริ่มเปิดใช้ระบบดังกล่าว

 

เครติดข้อมูลข่าวโดย :  http://www.bangkokbiznews.com

 

 

Leave a Reply