fbpx

Amazon ให้บริการตรวจจับใบหน้า Rekognition กับตำรวจในสหรัฐฯ ใช้หาผู้ร้ายตามที่ต่าง ๆ

ACLU (American Civil Liberties Union) of Northern California ได้เปิดเผยเอกสารว่า ตอนนี้ ตำรวจใน Orlando และ Oregon ที่ Washington County ได้เริ่มใช้งาน Rekognition ระบบฟีเจอร์ตรวจจับใบหน้าของ Amazon แล้ว

Rekognition ของ Amazon นั้นเป็นระบบตรวจจับใบหน้าแบบเรียลไทม์ เปิดใช้งานกับ AWS มาตั้งแต่ปี 2016 ปัจจุบันมีผู้ใช้งานอย่างเช่น Pinterest และ C-SPAN ส่วนตำรวจจะใช้ระบบนี้กับกล้องติดตัวและกล้องวงจรปิดในเมือง เพื่อทำการสแกนใบหน้าคนที่เดินตามถนนว่ามีใครตรงกับคนร้ายที่ตำรวจกำลังตามจับอยู่หรือไม่

ทาง ACLU แสดงความกังวลเรื่องสิทธิพื้นฐานของพลเมือง คือระบบนี้อาจเป็นการคุกคามอิสระ และมีโอกาสที่จะเป็นการคุกคามต่อชุมชนโดยภายใต้สภาพการเมืองแบบนี้ ประชาชนควรมีเสรีภาพในการเดินตามถนนโดยไม่ถูกสอดส่องจากรัฐบาล พร้อมทั้งขอให้ Amazon เลิกให้บริการตรวจจับใบหน้ากับผู้รักษากฎหมายและหน่วยงานภาครัฐอื่น

ส่วนโฆษกของ Amazon ยืนยันว่าทางบริษัทตระหนักถึงความสำคัญ และได้สั่งปิดบัญชีที่พบว่าทำผิดกฎหรือใช้บริการอย่างไร้ความรับผิดชอบ รวมถึงยืนยันว่าเทคโนโลยี Rekognition นี้มีประโยชน์มากในการใช้งานจริง คุณภาพชีวิตเราในวันนี้อาจแย่ลงถ้าเราไม่รับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพียงเพราะว่ามีคนบางคนเลือกใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด

 

 

เครดิตข้อมูลข่าวโดย : https://www.blognone.com

 

 

Leave a Reply