เนื่องจากในปัจจุบันเกิดเหตุการณ์อาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือเกือบทุกวัน และนับวันยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแต่เดิมการเก็บข้อมูลบันทึกเหตุการณ์อาชญากรรมนั้น ยังถูกจัดเก็บบันทึกอยู่ในรูปแบบของกระดาษจัดเก็บใส่แฟ้ม  ทำให้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆ อาจเกิดความเสียหายหรือสูญหายได้เมื่อเก็บไว้นานหลายปี

        และเมื่อต้องการค้นหาประวัติข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการสืบค้นข้อมูลเมื่อต้องการข้อมูลเก่ามาตรวจสอบย้อนหลัง จึงค่อนข้างเป็นเรื่องยุ่งยากต่อการเข้าถึงข้อมูล ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการคิดค้นและพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่อาชญากรรม สามารถทำงานผ่านระบบเว็บไซด์บนอินเทอร์เน็ต ทำให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากบน โดยบนเว็บไซด์สามารถแสดงข้อมูลทั้งในรูปแบบตัวอักษร กราฟฟิก รูปภาพ แผนที่และข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการนำเสนอ  นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับหน้าเว็บอื่นๆได้อีกด้วย  ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นและเชื่อมต่อข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการใช้งานระบบ (Software)

 • ช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
  ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ เพื่อพิจารณาในการตัดสินใจที่ดีที่สุดในเวลาที่ต้องการ
 • ช่วยให้การวิเคราะห์ และวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สุด
  ทำให้การวิเคราะห์ และวางแผนดำเนินการภารกิจหลายๆ อย่างได้ดียิ่งขึ้น
 • ช่วยให้การจัดการข้อมูลแบบบูรนาการและเป็นระบบ
  มีประโยชน์ และดีสำหรับการเก็บรักษาข้อมูลในระยะยาว และการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบยิ่งขึ้น
 • มีโครงสร้างสถาปัตยกรรมของแอ็พพลิเคชันเว็บไซด์ที่มีความปลอดภัย
  มีความยืดหยุ่นในการเข้าถึงและใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือและมีการจัดการบัญชีของผู้เข้าใช้งานระบบ.

 

คุณสมบัติของระบบ (Software)

 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อาชญากรรมที่สามารถจัดเก็บข้อมูลและเหตุการณ์ได้ระยะยาว
 • ระบบใช้งานบนสถาปัตยกรรมแอ็พพลิเคชันเว็บที่ปลอดภัย
 • มีระบบการตรวจสอบ และการจัดการบัญชีผู้เข้าใช้งานระบบ
 • ระบบการค้นหาข้อมูลแบบ Smart Search
 • รองรับตัวกรองวันที่ / เวลา
 • รองรับการสื่อสารข้อมูลที่ปลอดภัยแบบ (TLS / SSL)
 • รองรับการใช้งานร่วมกับ Google Map
 • รองรับการจัดการด้านอาชญากรรม / เหตุการณ์
 • รองรับการจัดการตำแหน่งกล้องวงจรปิดบนแผนที่
 • รองรับการจัดการตำแหน่งหรือจุดที่สนใจอื่นๆ บนแผนที่
 • รองรับการแสดงข้อมูลสรุปรายงาน และสถิติ
 • รองรับการใช้งาน Map Engine
 • รองรับ Display Options & Filters (Layers)
 • รองรับการใช้งานภาษาไทย
 • รองรับพื้นที่การใช้งานประเทศไทย (จังหวัด, อำเภอ, ตำบล,หมู่บ้าน)
 • ระบบมีความปลอดภัย และซอร์ฟแวร์ที่มีเสถียรภาพการใช้งานสูง

 

ราคาโปรแกรมระบบบันทึกข้อมูลและแผนที่เกิดเหตุการณ์อาชญากรรม

ระบบบันทึกข้อมูลและพื้นที่เกิดเหตุการณ์อาชญากรรม : ราคา 500,000 – 800,000 บาท โครงสร้างของราคาขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งซื้อ ความสามารถที่ต้องการ และการเชื่อมต่อระบบอื่นๆ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อเดมโม่โปรแกรมได้ที่  062-3656463