ระบบบริหารลานจอดรถ คือ ระบบที่ช่วยจัดการและบริหารพื้นที่ลานจอดรถของห้างร้าน หรือหน่วยงานสถานที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหรือผู้มาติดต่อได้มีความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับห้างร้าน หรือหน่วยงานที่มีการนำระบบและเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้บริการให้กับลูกค้า โดยระบบจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูง เช่น กล้องวงจรปิด IP network Camera , Ultrasonic Sensor เป็นต้น

โดยระบบบริหารลานจอดรถ ของทางบริษัทนั้นจะจำแนกออกเป็น 4 Solutions เพื่อให้มีความครอบคลุมทั้งในด้านความสะดวกรวดเร็วในด้านงานบริหารลานจอดรถ และในด้านความปลอดภัยต่อห้างร้านองค์กร หรือสถานที่ที่ใช้ระบบในการตรวจสอบรถทุกคันที่เข้ามาในพื้นที่ และยังคงมีฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่เป็น VIP หรือ Member ไว้ให้อย่างลงตัว

ระบบบริหารลานจอดรถ แบ่งออกเป็น 4 Solutions คือ

1. ระบบ Car Finder  คือ ระบบที่ช่วยค้นหาและบอกตำแหน่งของรถที่จอดในลาดจอดว่าอยู่ที่ใด เพื่อช่วยให้สามารถทราบตำแหน่งที่จอดได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินหากรณีที่จอดรถมีขนาดใหญ่และซับซ้อน โดยลักษณะการทำงานสามารถกรอกข้อมูลเลขป้ายทะเบียนของรถที่ต้องการค้นหาลงในระบบ ซึ่งถูกติดตั้งอยู่ในตู้ Kiosk ตามตำแหน่งที่ให้บริการ จากนั้นระบบจะทำการค้นหาและแสดงข้อมูลตำแหน่งที่จอดรถดังกล่าวมาให้ พร้อมทั้งบอกระยะห่างของตำแหน่งที่จอดรถกับตำแหน่งตู้ Kiosk มาให้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของระบบ (Software)

• ระบบสามารถค้นตำแหน่งที่จอดรถในลานจอดได้
• ระบบสามารถใช้ได้กับยานพาหนะหลายประเภท
• ระบบสามารถแสดงข้อมูลระยะห่างของตำแหน่งที่จอดรถได้
• มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลเช่น การค้นหา บันทึก แก้ไขต่างๆ

ประโยชน์

• ช่วยให้ประหยัดเวลาในการค้นหาตำแหน่งจอดรถ
• ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทางลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ
• ช่วยให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
• ช่วยสร้างภาพลักษณ์ทันสมัยให้กับห้างร้าน หรือหน่วยงานที่ใช้ระบบ
• ช่วยลดปัญหาอาชญกรรมที่อาจจะเกิดในลานจอดรถ

2. ระบบ Parking Guidance System คือ ระบบที่ช่วยหาตำแหน่งที่ว่างในลานจอดรถให้กับผู้มาใช้บริการห้างร้าน หรือองค์กร โดยเมื่อรถของลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการเข้ามาในลานจอดระบบจะทำการแสดงสถานะที่ว่างของตำแหน่งที่จอดรถว่ามีชั้นไหนว่างจำนวนกี่คัน และบอกทิศทางไปยังตำแหน่งที่ว่าง เช่นเลี้ยวซ้ายว่างกี่คัน และเลี้ยวขวาว่างกี่คัน เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวกในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น โดยการทำงานของระบบจะ Integrate ทำงานร่วมกับกล้อง AMTK จำนวน 1 กล้อง (รองรับ 2 ช่องจอด) และใช้ Ultrasonic Sensor จำนวน 2 ชุด โดยระบบดังกล่าวจะช่วยให้ผู้มาใช้บริการเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการหาที่จอดรถยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของระบบ (Software)

• ระบบสามารถค้นตำแหน่งที่ว่างในลานจอดได้
• ระบบสามารถแสดงข้อมูลเป็นจำนวนตัวเลขที่ว่างในลานจอดได้
• ระบบสามารถแสดงข้อมูลแนะนำทิศทางของตำแหน่งที่จอดรถว่างได้เช่น เลี้นวซ้าย เลี้ยวขวา
• มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลเช่น การค้นหา บันทึก แก้ไขต่างๆ

ประโยชน์

• ช่วยให้ประหยัดเวลาในการหาตำแหน่งที่จอดรถ
• ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทางลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ
• ช่วยให้มีการใช้ที่จอดรถอย่างเต็มประสิทธิภาพ
• ช่วยให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
• ช่วยลดปัญหาการจราจรภายในพื้นที่ลานจอดรถ
• ช่วยสร้างภาพลักษณ์ทันสมัยให้กับห้างร้าน หรือหน่วยงานที่ใช้ระบบ

3. ระบบ Under Vehicle Camera Scan คือ ระบบกล้องตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยใต้ท้องรถ โดยระบบดังกล่าวจะใช้งานตามสถานที่สำคัญๆ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น ทางเข้าสนามบิน ,สถานทูต ,หน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการให้มีการตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัยอย่างละเอียด โดยการทำงานของระบบจะใช้กล้องวงจรปิดความละเอียดสูงที่มีมุมมองแบบ 360 องศา ติดตั้งลักษณะฝังลงพื้นแบบเบ็ดเสร็จ จากนั้นเมื่อมีรถเคลื่อนที่ผ่านระบบจะทำการ Scan ภาพใต้ท้องรถออกมาอยู่ในรูปของภาพถ่ายที่เห็นรายละเอียดใต้ท้องรถแบบชัดเจน เพื่อให้ทางผู้ตรวจสอบพิจารณาว่ามีความผิดปกติหรือปลอดภัยหรือไม่

คุณสมบัติของระบบ (Software)

• ระบบสามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติใต้ท้องรถได้
• ระบบสามารถแสดงข้อมูลออกมาเป็นภาพถ่ายเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
• ระบบสามารถมีการเก็บบันทึกข้อมูลของภาพถ่ายใต้ท้องรถ
• มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลเช่น การค้นหา บันทึก แก้ไขต่างๆ

ประโยชน์

• ช่วยให้สามารถตรวจสอบใต้ท้องรถได้สะดวกขึ้น
• ช่วยให้สามารถเห็นรายละเอียดของข้อมูลใต้ท้องรถได้ครบถ้วน
• ช่วยทำให้หน่วยงานหรือองค์กรมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
• ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ใช้ในการตรวจสอ

4. ระบบ Intelligent Access System คือ ระบบช่วยควบคุมการเข้า-ออกของรถยนต์แบบอัฉริยะ สำหรับลูกค้า VIP หรือเป็นสมาชิกรายเดือน หรือรายปี โดยการทำงานของระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลจากเลขป้ายทะเบียนของรถยนต์ที่เข้า-ออกพื้นที่ โดยจะมีกล้องสำหรับจับป้ายทะเบียนของรถ จากนั้นระบบจะทำการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลบนป้ายทะเบียนกับข้อมูลในระบบว่าเป็นลูกค้าสมาชิกหรือไม่ จากนั้นเมื่อระบบตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นสามาชิก VIP หรือเป็นสมาชิกรายเดือน หรือรายปี ระบบจะทำการสั่งให้ไม้กันเปิดให้อัตโนมัติ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติของระบบ (Software)

• ระบบสามารถอ่านข้อมูลป้ายทะเบียนได้
• มีระบบตรวจสอบและเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลได้
• ระบบสามารถเพิ่มข้อมูลของลูกค้า VIP หรือสมาชิกรายเดือน รายปี ได้
• ระบบสามารถทำงานร่วมกับระบบไม้กันทางเข้าออกได้
• มีการบันทึกข้อมูลแบบ Report

ประโยชน์

• ช่วยให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการใช้งาน
• ลดปัญหาการต้องพกพาหรือติดตั้งอุปกรณ์ RFID ภายในรถ
• ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ใช้ในการตรวจสอบทางเข้าออก
• ช่วยสร้างภาพลักษณ์ทันสมัยให้กับห้างร้าน หรือหน่วยงานที่ใช้ระบบ

โครงสร้างของราคา ขึ้นอยุ่กับจำนวนการสั่งซื้อ ความสามารถที่ต้องการ และการเชื่อมต่อระบบอื่นๆ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อเดมโม่โปรแกรมได้ที่ 062-3656463