ระบบ PCMS (People Counting Management Software) จะทำหน้าที่บันทึกใบหน้าและนับจำนวนบุคคลที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ โดยระบบจะทำงานร่วมกับกล้องวงจรปิด IP Camera คุณภาพสูง โดยลักษณะการทำงานระบบจะทำการจับภาพบันทึกใบหน้าและนับจำนวนของบุคคลที่ผ่านเข้ามาในกล้องที่ได้กำหนดและตั้งค่าเอาไว้ จากนั้นจะทำการบันทึกเก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยระบบสามารถทำการบันทึกและแยกประเภทบุคคลตามเพศ และบอกช่วงอายุของบุคคลที่กล้องจับภาพได้ และยังนับจำนวนของบุคคลแยกตามเพศได้อีกด้วย โดยข้อมูลทั้งหมดสามารถแสดงผลออกมาในรูปแบบของ Report ได้ ซึ่งระบบดังกล่าวเหมาะสำหรับใช้ในงาน Marketing เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมลุกค้าของ ร้านค้า Supermarket ห้างสรรพสินค้า หรือไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานหรือองค์กรตามความเหมาะสมได้

 

คุณสมบัติของระบบ (Software)

 • ระบบสามารถตรวจจับใบหน้าด้วยความแม่นยำ
 • ระบบสามารถตรวจจับใบหน้าได้แบบหลายใบหน้าพร้อมกัน
 • ระบบจะบันทึกครั้งเดียวและจะไม่บันทึกซ้ำในเฟรมเดียวกัน
 • รองรับฐานข้อมูล SQL, MySQL, Oracle
 • มีระบบตรวจนับจำนวนใบหน้าบุคคล
 • ทุกใบหน้าที่บันทึกจะมีการเก็บเวลาที่ตรวจจับเพื่อง่ายต่อการค้นหา
 • มีระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบ Report เพื่อง่ายต่อการใช้งาน
 • ระบบสามารถบันทึกใบหน้าได้แบบไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดเก็บของคอมพิวเตอร์

 

คุณสมบัติของกล้องที่ใช้ตรวจจับ

 • มีความละเอียดของภาพสูง (Network Camera) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3MP หรือดีกว่า
 • สามารถปรับเปลี่ยนระยะของเลนส์ได้ เพื่อให้ได้ระยะของภาพที่ต้องการ
 • มีเทคโนโลยี Low pass Filter สำหรับตัดแสงที่สว่างจ้าเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจน
 • มีชุดอินฟาเรด สำหรับส่องภาพในเวลากลางคืน
 • กล้องรองรับมาราตฐานการใช้งานระดับ IP66 กรณีติดตั้งใช้งานภายนอก

 

อุปกรณ์ติดตั้ง

 • กล้องสำหรับจับภาพแบะบันทึกใบหน้าอัตโนมัติ และ Housing
 • ชุด Infrared (กรณีในพื้นที่แสงน้อยและต้องการดูภาพกลางคืน)
 • ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลเสปกแนะนำ Corei7 Gen6 Speed 2.6GHz ,RAM 8GB ,HDD 1 TB Windows 7 professional or better หรือ Windows 10 professional or better
 • เครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์ในระบบ
 • อุปกรณ์ Network Switch
 • ชุดอุปกรณ์ Web Server (กรณีต้องการบริหารจัดการระบบที่ส่วนกลาง)
 • อุปกรณ์ ADSL Router (กรณีต้องการลิงค์และดูข้อมูลจากส่วนกลาง)

 

ลักษณะการติดตั้ง

 • ตำแหน่งติดตั้งกล้องอยู่ในมุมลักษณะจับภาพใบหน้าตรงๆ เห็นดวงจาทั้ง 2 ข้าง ละมุมของใบหน้าเอียงไม่เกิน 15 องศา
 • มุมกล้องในการตรวจจับต้องตรงกับใบหน้า ในลักษณะขนานกับพื้นมากที่สุด เพื่อให้ระบบทำงานได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
 • กรณีจุดติดตั้งกล้องเป็นเพดานสูง ต้องถอยไปติดกล้องในมุมไกล และทำการซูมเลนส์เข้ามาในลักษณะเห็นภาพของใบหน้าชัดเจนที่สุด
 • ขนาดของภาพใบหน้าบุคคลต้องมีขนาดใหญ่ประมาณ 1 ใน 10 ของภาพรวมทั้งหมด เพื่อให้ระบบทำงานได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
 • รายละเอียดและขนาดของใบหน้าบุคคล ระหว่างตาดำมีความคมชัดของภาพไม่น้อยกว่า 150 pixel จะช่วยทำให้ระบบทำงานได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
 • ในมุมกล้องสำหรับจับภาพใบหน้าบุคคลจะต้องไม่มีวัตถุมาบดบัง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ

 

ข้อจำกัดในการติดตั้งระบบ

 • กล้อง Network Camera ที่ใช้ควรเป็นกล้องที่มีความละเอียดสูง
 • เลือกใช้งานระบบ Software ที่ได้มีการทดลองติดตั้งและใช้งานจริง และมีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
 • ควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้งานว่ารองรับกับระบบ Software ที่ใช้งานหรือไม่ ป้องกันการเกิดปัญหาในการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์
 • มุมมองและตำแหน่งในการติดตั้งกล้อง ต้องมีการทดสอบก่อนการติดตั้งใช้งานจริง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด
 • มุมที่จับภาพบุคคล ต้องมีลักษณะของภาพที่ตั้งตรงไม่เอียงเกิน 15 องศา
 • ควรติดตั้งกล้องจับภาพในพื้นที่ที่สามารถควบคุมเรื่องแสงได้
 • ลักษณะภาพบุคคลต้องไม่สวมแว่นตาดำ หรือใส่หน้ากากปกปิดปากและจมูกมิดชิด
 • ห้ามสวมหมวกในลักษณะปิดบังคิ้ว ดวงตา จนมีผลต่อการทำงานของระบบ
 • บริเวณที่ยึดจับกล้องต้องไม่เกิดการสั่นไหว เพราะจะทำให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลได้
 • ในพื้นที่ติดตั้งกล้องจับภาพวิเคราะห์ตรวจสอบและจดจำใบหน้าจะต้องไม่มีวัตถุมาบดบัง เพราะจะมีผลต่อความถูกต้องและแม่นยำของระบบ

 

ตัวอย่าง Report

 

ราคาระบบตรวจนับจำนวนใบหน้า PCMS  (People Counting Management Software)

 • ระบบตรวจนับจำนวนใบหน้าแบบ 1 กล้อง : ราคา xx,xxx  บาท 
  โครงสร้างของราคา ขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งซื้อ ความสามารถที่ต้องการ และการเชื่อมต่อระบบอื่นๆ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

จุดเด่นของระบบตรวจนับจำนวนใบหน้า PCMS (People Counting Management Software)

 • โปรแกรมถูกพัฒนาด้วยทีมงานคนไทย (Made in Thailand) จึงสามารถ Customize โปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้
 • สามารถใช้งานร่วมกับกล้องวงจรปิดได้ทุกยี่ห้อ ผ่านมาตรฐาน ONVIF หรือ RTSP

 

 

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อเดมโม่โปรแกรมได้ที่ 062-3656463