Lane Change Detection เป็นระบบบันทึกภาพข้อมูลรถที่ทำผิดในบริเวณพื้นที่ที่ห้ามกระทำการเปลี่ยนช่องจราจรหรือกระทำการผิดกฎจราจร ซึ่งอาจสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ โปรแกรมจะทำงานร่วมกับกล้อง IP Camera คุณภาพสูงในการจับภาพแบบ Real Time โดยกล้องจะทำการจับภาพยานพาหนะที่แล่นเข้ามาในพื้นที่เป้าหมาย จากนั้นทำการติดตามยานพาหนะนั้น โดยเมื่อมีการเปลี่ยนช่องทางจราจรในพื้นที่ต้องห้าม ระบบจะทำการบันทึกภาพยานพาหนะที่กระทำผิดจำนวน 4 ภาพแบบต่อกันในช่วงเวลาเดียวกัน ได้แก่

• ภาพปกติก่อนกระทำผิด
• ภาพในขณะกระทำผิด
• ภาพหลังจากกระทำผิดแล้ว
• ภาพยานพาหนะกระทำผิดที่เห็นลักษณะของตัวรถ และป้ายทะเบียนรถที่ชัดเจน
ซึ่งข้อมูลที่ได้ดังกล่าว สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐาน ในการแจ้งความกระทำผิดต่อผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ทำผิดกฏจราจรได้ต่อไป

ระบบตรวจจับรถเปลี่ยนเลนในพื้นที่ห้าม

คุณสมบัติของระบบ (Software)

• ระบบสามารถตรวจจับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรเปลี่ยนช่องทางเดินรถในเขตต้องห้าม
• ระบบสามรถตรวจจับรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ได้
• ระบบสามารถแยกประเภทยานพาหนะได้
• มีระบบสามารถคำนวณความเร็วของยานพาหนะได้จากอัตราการเคลื่อนที่ในภาพ
• มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลภาพ เช่น การค้นหาร บันทึก แก้ไขต่างๆ
• มีระบบส่งข้อมูลภาพผ่าน File transfer protocol
• รองรับฐานข้อมูล SQL,MySQL,Oracle,Postgres
• ระบบสามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับ ซอฟแวร์และระบบอื่นๆ เช่น แผ่นที่,report ต่างๆ
• ระบบสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวของรถที่ฝ่าฝืนกฎจราจรได้
• มีระบบบริหารจัดการข้อมูลภาพเพื่อเป็นหลักฐาน และสามารถออกใบสั่งได้ถูกต้องตาม กฎหมาย

ประเภทของกล้องที่ใช้งานมี 2 ประเภทคือ

• กล้องสำหรับจับป้ายทะเบียนรถยนต์ เป็นกล้องที่ออกแบบมาสำหรับระบบ LPR โดยเฉพาะ
• กล้องสำหรับตรวจจับการเปลี่ยนเลน (Overview) มีขนาดความละเอียดไม่น้อยกว่า 3MP เป็นกล้องแบบ Low Light (** จำนวนที่ใช้ขึ้นอยู่กับหน้างาน)

คุณสมบัติของกล้องที่ใช้ตรวจจับ

• มีควาละเอียดของภาพสูง (Network Camera) กรณีเป็นกล้อง Overview ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3MP หรือดีกว่า
• กรณีเป็นกล้องจับป้ายทะเบียน LPR สามารถปรับเปลี่ยนระยะของเลนส์ได้ เพื่อให้ได้ระยะของภาพที่ต้องการ ขนาดของเลนส์ประมาณ 12-40mm หรือ 8-50mm
• มีเทคโนโลยี Low pass Filter สำหรับตัดแสงที่สว่างจ้า (แสงไฟหน้ารถ) เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจน
• มีชุดอินฟาเรด สำหรับส่องภาพในเวลากลางคืน
• กล้องรองรับมราตฐานการใช้งานระดับ IP66 กรณีติดตั้งใช้งานภายนอก

อุปกรณ์ติดตั้ง

• กล้องวงจรปิดความละเอียดสูง (IP Network Camera) และ Housing
• กล้องสำหรับจับป้ายทะเบียนรถยนต์ LPR
• ชุด Infrared (กรณีในพื้นที่แสงน้อยและต้องการดูภาพกลางคืน)
• ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลสเปกแนะนำ Corei7 Gen7 ,RAM 8GB ,SSD 500GB
• เครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์ในระบบ
• อุปกรณ์ Network Switch
• ชุดอุปกรณ์ Webserver (กรณีต้องการบริหารจัดการระบบที่ส่วนกลาง)
• อุปกรณ์ ADSL Router (กรณีต้องการลิงค์และดูข้อมูลจากส่วนกลาง)

ลักษณะการติดตั้ง

• เสาสำหรับติดตั้งกล้องตรวจจับป้ายทะเบียน LPR และกล้อง Overview มีความสูง 5-6 เมตร สำหรับตรวจจับวัตถุในระยะ 12-15 เมตร
• มุมกล้องสำหรับตรวจจับประมาณ 60 องศา ลักษณะกดลงส่องเห็นป้ายทะเบียน (เพื่อป้องกันกรณีรถขับต่อท้ายกันมาจะทำให้บดบังข้อมูลป้ายทะเบียน)
• ในมุมสำหรับจับป้ายทะเบียนจะต้องไม่มีวัตถุมาบดบัง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ

Lane Change

Lane Change

ข้อจำกัดในการติดตั้งระบบ

• กล้อง Network Camera ที่ใช้ควรเป็นกล้องที่มีความละเอียดสูง
• กล้องสำหรับจับภาพป้ายทะเบียนควรเลือกกล้อง Network Camera ชนิดที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับงานจับป้ายทะเบียนโดยเฉพาะจะช่วยทำให้การทำงานของระบบถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น นี่คือตัวอย่าง กล้องที่ออกแบบมาสำหรับจับป้ายทะเบียนรถยนต์

• เลือกใช้งานระบบ Software ที่ได้มีการทดลองติดตั้งและใช้งานจริง และมีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
• ควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้งานว่ารองรับกับระบบ Software ที่ใช้งานหรือไม่ ป้องกันการเกิดปัญหาในการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์
• มุมมองและตำแหน่งในการติดตั้งกล้อง ต้องมีการทดสอบก่อนการติดตั้งใช้งานจริง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด
• บริเวณที่ยึดจับกล้องต้องไม่เกิดการสั่นไหว เพราะจะทำให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลได้
• ป้ายทะเบียนที่กล้องสามารถจับได้ควรมีความคมชัดตั้งแต่ 150-300 pixel จะช่วยให้ข้อมูลถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น
• กรณีต้องการจับภาพป้ายทะเบียนรถป้ายแดง และป้ายทะเบียนรถที่เป็นป้ายแบบกราฟฟิก ให้ตั้งกล้องจับภาพเป็นแบบ Night Mode เพื่อให้สามารถจับภาพป้ายได้ชนิดดังกล่าวได้
• ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ชำรุด ไม่ชัดเจน หรือดัดแปลงแก้ไข นอกเหนือจากที่กรมขนส่งทางบกกำหนด อาจมีผลทำให้ความถูกต้องของข้อมูลลดลง

ป้ายทะเบียนชำรุด
ตัวอย่างป้ายทะเบียนชำรุดและผิดกฎหมาย

ตัวอย่างการทำงานของระบบตรวจจับรถขับทับเส้นทึบ

ระบบตรวจจับรถเปลี่ยนเลนในพื้นที่ห้าม-Liveview

ตัวอย่าง หน้าตาของโปรแกรมในขณะใช้งาน (Live view)

ระบบตรวจจับรถเปลี่ยนเลนในพื้นที่ห้าม-ค้นหาข้อมูลรถ

 ตัวอย่าง เมนูค้นหาข้อมูลรถที่ต้องการ

ระบบตรวจจับรถเปลี่ยนเลนในพื้นที่ห้าม-เมนูตั้งค่า

ตัวอย่าง เมนูสำหรับตั้งค่าใช้งาน

ราคาของโปรแกรมตรวจจับรถเปลี่ยนเลนในพื้นที่ห้าม

• โปรแกรมจับรถยนต์ขับทับเส้นทึบ : ราคา 70,000 บาท
โครงสร้างของราคา ขึ้นอยุ่กับจำนวนการสั่งซื้อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

จุดเด่นของโปรแกรม

• สามารถ Customize โปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้
• สามารถใช้งานร่วมกับกล้องวงจรปิดได้ทุกยี่ห้อ ผ่านมาตราฐาน ONVIF หรือ RTSP
• สามารถเชื่อมโยงเข้าระบบใบสั่งออนไลน์ได้
• สามารถเชื่อมต่อร่วมกับโปรแกรมตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ TT-LPR เพื่อเก็บภาพป้ายทะเบียน และภาพรถยนต์ทุกคันเพื่อเสริมงานด้านความมั่นคง

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อเดมโม่โปรแกรมได้ที่ 062-3656463