หมายเหตุ ราคาข้างต้นเป็นราคาประมาณการ สามารถติดต่อทาง Sale เพื่อขอใบเสนอราคาอุปกรณ์แบบครบ Solution ได้ที่ โทร. 062-3656463 หรือ โทร. 02-5700444